Werbung
 Übersetzung für 'видра' von Bulgarisch nach Deutsch
NOUN   видра | видрата | видри | видрите
зоол.T
Fischotter {m}
видра {ж}
3
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'видра' von Bulgarisch nach Deutsch

видра {ж}
Fischotter {m}зоол.T
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Срещат се немалко бозайници: видра, дива котка, полевка и др.
 • Тя е значителна поради наличието на видра, но е възможно да има още няколко други важни вида гръбначни животни.
 • Островът е място за колонии на сивуч, срещат се калан (морска видра) и нерпи.
 • Канадската видра още северноамериканска речна видра ("Lontra canadensis") е вид хищник от семейство Порови (Mustelidae).
 • От бозайниците с важен природозначим статут са кафява мечка "(Ursus arctos)", европейски вълк "(Canis lupus)", видра "(Lutra lutra)".

 • Азиатската късоноктеста видра ("Aonyx cinerea") е хищен бозайник от семейство Порови и е най-малкият вид видра в света, но след анализи на митохондриалната му ДНК през 1998 година е потвърдена принадлежността на вида към рода "Aonyx".
 • От голямото семейство Порови в горите се среща американска златка, в горите и тундрата – хермелин и росомаха, по откритите влажни пространства – невестулка, по влажните зони на юг от планината и край реки и езера – визон и канадска видра.
 • Всички Порови, с изключение на морската видра, притежават анални жлези, отделящи миризлив секрет, с който маркират територията си или привличат партньори.
 • що му игра видра у колене!
 • Установена е световнозастрашената видра.

  Werbung
  © dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
  Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
  Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!