Werbung
 Übersetzung für 'визуализация' von Bulgarisch nach Deutsch
информ.
Vorschau {f}
предварителна визуализация {ж}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'визуализация' von Bulgarisch nach Deutsch

предварителна визуализация {ж}
Vorschau {f}информ.
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Редица картини на Жером стават популярни и предпочитани при визуализация на историята.
 • Съвременните хигрометри се състоят от сензор (капацитивен или резистивен), електронен преобразувател, микропроцесор и визуализация.
 • Доклад от 2009 предрича водещите БИ тенденции: услуги в социалните мрежи, визуализация на информация, Мобилен БИ, cloud computing, green computing, мултитъч.
 • V-Ray е приставка за рендъринг, която се поддържа от широк кръг програми за 3D визуализация.
 • ZGameEditor Visualizer. Плъгин ефект за безплатна визуализация, базирани на отворен ZGameEditor източник.

 • Виртуалната цифрова клавиатура е предназначена за визуализация и въвеждане на числа чрез сензорен екран.
 • Алгоритми за визуализация на графични примитиви.
 • софтуерния пакет HistCite, програма за библиометричен анализ и визуализация.
 • Освен във видео игрите, тази техника се използва също за геопространствена визуализация, за да спомогне по-доброто разбиране на визуално-познавателните пространствени представяния и 3D визуализации.
 • Именно такъв недостатък имат проекционните системи за визуализация.

 • В науката виртуалната реалност позволява обучение, виртуално прототипиране, както и визуализация на големи обеми от данни.
 • защитава дисертационен труд на тема „Традиционни и съвременни средства за визуализация в индустриалния дизайн“ и има присъдена от ВАК образователна и научна степен „доктор“.
 • В езиците за репрезентиране (представяне/визуализация) на знание, меронимията е често изразявана с „част-от“ (part-of).
 • Статистически методи за самообучение, компютърно зрение, роботика, компютърна графика и визуализация.
 • Географска информационна система (ГИС) е информационна система за създаване, манипулиране, съхраняване, анализ и визуализация на географски обвързани (пространствени) данни (...).

  Werbung
  © dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
  Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
  Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!