Werbung
 Übersetzung für 'винаги когато' von Bulgarisch nach Deutsch
sooft {konj}винаги когато
jeweils {adv}винаги когато
wenn {conj}когато
14
immer {adv}винаги
46
stets {adv}винаги
7
wie immer {adv}както винаги
6 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • По-късно са се формирали и допълнителни категории, в които обаче наградата не се връчва винаги, когато останалите.
 • Поетическите преводи на Людмил Стоянов са обсъждани и предизвикват остри литературни полемики по отношение на точност и умение. Като цяло, преводаческата му работа е продължителен процес, свързан и с промените в българския книжовен и поетически език. Винаги когато превежда от неславянски автори, той превежда от руски. Историческата му заслуга е фактът, че предоставя за първи път на българската публика до средата на ХХ век своя подбор на руската поезия и пресъздава нейната атмосфера, която е въздействала силно при изданията на преводите му. Множество от преводите на Людмил Стоянов са претърпели по няколко издания.
 • При това Комисията не е ограничена само до предвидените в Договорите случаи, а може да издава препоръки и становища винаги, когато сметне това за необходимо.
 • Братът на майка им и неговата съпруга също се притичват на помощ винаги, когато могат.
 • За да се играе добре Чинлоун, трябва целият тим да внимава винаги, когато някой се разсее топката пада на земята.

 • Импровизирани пинсети са се използвали навсякъде и винаги, когато е имало необходимост.
 • Във Венеция, а и на други места евреите трябвало да носят червена шапка винаги, когато са на публично място, за да бъде по-лесно тяхното идентифициране и трябвало да живеят в гето, охранявано от християнски охранители.
 • Винаги когато четецът сканира за обекти в своя работен обхват, той изпраща контролни сигнали до обекта, при което RFID чипът предава заявената информация, като напр. идентификационен номер и дата на производство на продукта (пасивните RFID чипове извличат енергията, необходима за изпращане на отговора, от входния сигнал). Четецът на свой ред извежда на дисплей така получените данни за разчитане от оператор или предава данните по-нататък на централизирана мрежова компютърна система.
 • Мадам Хууч е споменавана и в останалите шест части от поредицата, винаги когато има турнир за Купата на домовете и тя е съдия на турнира.
 • Заклеймил новата естетика, той се подиграва с нея винаги, когато има възможност.

 • Следващата ѝ роля е на малко момиче, което не се вслушва в съвети и винаги, когато чете, се разгневява.
 • Топлопровеждане протича винаги когато съществуват температурни разлики в една система от непрекъсната материя.
 • В повечето случаи сръбската намеса довежда до разочарование и страдания за българите, тъй като сръбските власти активно сътрудничат на османската държава при потушаването им, винаги когато това е в изгода на сръбската държава.
 • Тримата сеят справедливост в ринга, намесвайки се винаги когато някой взема прекалено надмощие.
 • Прилага се винаги, когато е възможно.

 • Затова нетикетът насърчава потребителите да използват емотикони винаги когато това е уместно или наложително.
 • Въпреки това, винаги когато биват извикани в битка, те се надигат да защитят приятелите и съюзниците си с несравним кураж и доблест.
 • Това означава, че винаги когато съдържанието на някой от MMX регистрите бъде променено, то се променя и съдържанието на съответния x87 регистър.
 • е американски анимационен сериал, в който главният герой си търси приятелка, но винаги когато си хареса момиче, нещо се обърква.
 • Винаги, когато е възможна, оперативната намеса се счита за най-доброто лечение. Провежда се сама или в комбинация с пред- и пост-оперативна химио- и / или лъчетерапия.

  Werbung
  © dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
  Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
  Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!