Werbung
 Übersetzung für 'винителен' von Bulgarisch nach Deutsch
линг.
Akkusativ {m} <Akk>
винителен падеж {м} <вин.п.>
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'винителен' von Bulgarisch nach Deutsch

винителен падеж {м} <вин.п.>
Akkusativ {m} <Akk>линг.
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • б) За винителен падеж — в ролята на пряко допълнение.
 • Нейната форма за множествено число в именителен падеж е مسلمون ("„муслимун“"), а във винителен падеж – "„муслиман“".
 • В именителен и винителен падеж единствено число окончанието става -e вместо -o при прилагателни, чиято основа завършва на "c", "č", "ž", "š" and "j" ("„преглас“").
 • Терминът "гломеративен падеж" не успява да се наложи убедително в морфология, където обикновено се употребяват терминът "винителен падеж" и по-рядко "родително-винителен падеж".
 • В няколко поддиалекта може да се намери и удвоеното местоимение във винителен падеж ("me mi vedi", "мене ме виждаш"), като на български, но то не се използва често.

 • Както в немския, съществителните на волапюк се скланят в четири падежа: именителен, родителен, дателен и винителен.
 • На латински език предписаните количества се спрягат във винителен падеж за количество.
 • На разговорен латински предлогът "ad", следван от винителен падеж, понякога се използва като заместител на дателен.
 • Най-съществената морфологична особеност в староруския, отличаваща го от старобългарски, е окончанието за родителен падеж единствено число, именителен и винителен падеж множествено число женски род и винителен падеж множествено число мъжки род "ѣ" (<"ě") вместо "я" (<"ę").
 • Тъй като падежните форми на личните местоимения за именителен и винителен падеж се образуват от различни основи ("аз – мене; той – него"), те се чуват от българите като различни думи и при употребата им грешки не се допускат.

 • Буквата най често се намира в края на съществителното, за да се изгради завършек на винителен падеж, както в "asla" [...], винителен знак на "asla" (земя, етаж); и А и Ą в "aslą" се произнасят [...] (дълго А).
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!