Werbung
 ⇄SuchrichtungÜbersetzung für 'вода' von Bulgarisch nach Deutsch
Wasser {n}вода {ж}
40
2 Wörter: Verben
abstechen (Wasser) {verb}източвам (вода) [несв.]
[Toilette] spülen {verb} пускам вода [в тоалетна чиния]
die Toilettenspülung betätigen {verb} пускам вода [в тоалетна чиния]
abstechen (Wasser) {verb}точа (вода)
2 Wörter: Substantive
klares Wasser {n}бистра вода {ж}
Kribbelwasser {n} [Kindersprache]газирана вода {ж}
гастр.
Mineralwasser {n}
газирана вода {ж}
гастр.
Wasser {n} mit Kohlensäure
газирана вода {ж}
Regenwasser {n}дъждовна вода {ж}
Stauwasser {n}застояла вода {ж}
Quellwasser {n}изворна вода {ж}
Wassertropfen {m}капка {ж} вода
Mineralwasser {n}минерална вода {ж}
Wasser {n} ohne Kohlensäureнегазирана вода {ж}
Abwasser {n}отпадна вода {ж}
Trinkwasser {n}питейна вода {ж}
Grundwasser {n}подпочвена вода {ж}
религ.
Weihwasser {n}
светена вода {ж}
Süßwasser {n} сладка вода {ж} [речна, езерна вода]
козм.
Duftwasser {n}
тоалетна вода {ж}
Warmwasser {n}топла вода {ж}
химия
Königswasser {n}
царска вода {ж}
Stauwasser {n}шлюзова вода {ж}
3 Wörter: Andere
klatschnass seinвир вода съм
ein Glas Wasserедна чаша вода
klatschnass werdenставам вир вода
3 Wörter: Verben
etw. mit Wasser übergießen {verb}заливам нщ. с вода
verwässern {verb}разреждам (с вода)
mit Wasser verdünnen {verb}разреждам с вода
in Wasser lösen {verb}разтварям във вода
3 Wörter: Substantive
дент.
Mundwasser {n}
вода {ж} за уста
дент.
Mundspülung {f} [Mundwasser]
вода {ж} за уста
Leitungs­wasser {n}вода {ж} от водопровода
гастр.
Sprudelwasser {n}
газирана минерална вода {ж}
Wasserauslauf {m}изтичане {ср} на вода
геог.геол.езо.
Wasserquelle {f}
източник {м} на вода
Wassermangel {m}недостиг {м} на вода
ПожСпа
Wasserlöscher {m} [Feuerlöscher]
пожарогасител {м} с вода
Sickerwasser {n} просмукваща се вода {ж} [през дига и др.]
Wasserglas {n}чаша {ж} за вода
4 Wörter: Verben
abbrausen {verb} [mit der Brause abspülen] измивам със струя вода [несв.]
Wasser kochen {verb}слагам вода да заври
4 Wörter: Substantive
Wasserkocher {m} електрическа кана {ж} за вода
Wasserburg {f}замък {м} обграден от вода
5+ Wörter: Andere
идиом.
Wasser auf jds. Mühle liefern
наливам вода в нечия мелница
5+ Wörter: Substantive
Wasserkocher {m}уред {м} за варене на вода
47 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'вода' von Bulgarisch nach Deutsch

вода {ж}
Wasser {n}

източвам (вода) [несв.]
abstechen (Wasser) {verb}
Werbung
пускам вода [в тоалетна чиния]
[Toilette] spülen {verb}

die Toilettenspülung betätigen {verb}
точа (вода)
abstechen (Wasser) {verb}

бистра вода {ж}
klares Wasser {n}
газирана вода {ж}
Kribbelwasser {n} [Kindersprache]

Mineralwasser {n}гастр.

Wasser {n} mit Kohlensäureгастр.
дъждовна вода {ж}
Regenwasser {n}
застояла вода {ж}
Stauwasser {n}
изворна вода {ж}
Quellwasser {n}
капка {ж} вода
Wassertropfen {m}
минерална вода {ж}
Mineralwasser {n}
негазирана вода {ж}
Wasser {n} ohne Kohlensäure
отпадна вода {ж}
Abwasser {n}
питейна вода {ж}
Trinkwasser {n}
подпочвена вода {ж}
Grundwasser {n}
светена вода {ж}
Weihwasser {n}религ.
сладка вода {ж} [речна, езерна вода]
Süßwasser {n}
тоалетна вода {ж}
Duftwasser {n}козм.
топла вода {ж}
Warmwasser {n}
царска вода {ж}
Königswasser {n}химия
шлюзова вода {ж}
Stauwasser {n}

вир вода съм
klatschnass sein
една чаша вода
ein Glas Wasser
ставам вир вода
klatschnass werden

заливам нщ. с вода
etw. mit Wasser übergießen {verb}
разреждам (с вода)
verwässern {verb}
разреждам с вода
mit Wasser verdünnen {verb}
разтварям във вода
in Wasser lösen {verb}

вода {ж} за уста
Mundwasser {n}дент.

Mundspülung {f} [Mundwasser]дент.
вода {ж} от водопровода
Leitungs­wasser {n}
газирана минерална вода {ж}
Sprudelwasser {n}гастр.
изтичане {ср} на вода
Wasserauslauf {m}
източник {м} на вода
Wasserquelle {f}геог.геол.езо.
недостиг {м} на вода
Wassermangel {m}
пожарогасител {м} с вода
Wasserlöscher {m} [Feuerlöscher]ПожСпа
просмукваща се вода {ж} [през дига и др.]
Sickerwasser {n}
чаша {ж} за вода
Wasserglas {n}

измивам със струя вода [несв.]
abbrausen {verb} [mit der Brause abspülen]
слагам вода да заври
Wasser kochen {verb}

електрическа кана {ж} за вода
Wasserkocher {m}
замък {м} обграден от вода
Wasserburg {f}

наливам вода в нечия мелница
Wasser auf jds. Mühle liefernидиом.

уред {м} за варене на вода
Wasserkocher {m}
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Вярва се, че плисната вода, преди потегляне на път пред някой от семейството, ще го предпази от беди, като че ли вода ги е отнесла.
 • представлява разтвор, получен чрез електролиза, при който сребърни йони се суспендират в дестилирана вода.
 • Името му на валдостански диалект би могло да означава „голяма вода“ или „вода, която идва от върха на планините“ (eva d'en som).
 • Спусната на вода на 31 март 2017 г.
 • Прясната вода е противоположността на морската вода и е тази достъпна на Земята вода, която съдържа минимално количество соли.
 • Торфените блата могат да бъдат важен източник на питейна вода, предоставяйки до 4% от питейната вода в язовирите.
 • Питейната вода в Кувейт се добива основно чрез обезсоляване на морска вода.
 • Водата за поливане може да бъде подземна (изворна вода и кладенци), повърхностна (от реки, езера, язовири и резервоари за събиране на дъждовна вода) и обработена вода (обезсолени и отпадни пречистени и непречистени води).
 • Някои други разглеждат живата вода като алкална, а мъртвата вода като киселинна, като обикновено наричат мъртвата вода анолит, а живата католит.
 • До 1990 г. има производство на тежка вода за АЕЦ „Черна вода“.
 • Градът няма течаща вода и никаква канализационна система за мръсната вода.
 • Твърда вода е вода с високо съдържание на минерали, обикновено калциеви и магнезиеви (Mg2+) йони, и в някои случаи други разтворени елементи като бикарбонати и сулфати.
 • С дестилирана, дъждовна или обратно осмозирана вода.
 • Като самостоятелна напитка се използва чистата питейна вода, която може да бъде от природни източници или обработена: изворна, чешмяна, трапезна или минерална вода.
 • „Аз те освещавам чрез Вода“ – потапя се отстрието във вода.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2023
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!