Werbung
 Übersetzung für 'вълната' von Bulgarisch nach Deutsch
NOUN   вълна | вълната | -
физ.
Wellenlänge {f}
дължина {ж} на вълната
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'вълната' von Bulgarisch nach Deutsch

дължина {ж} на вълната
Wellenlänge {f}физ.
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Всеки слой е настроен на различна дължина на вълната на светлината.
 • Вълната ангора се добива единствено от ангорския заек, докато вълната на ангорската коза се нарича мохер.
 • WDM транспондерите преобразуват оптични сигнали от една входяща дължина на вълната в друга изходяща дължина на вълната, подходяща за DWDM приложения.
 • Дългата линия е модел на предавателна линия, чийто надлъжен размер (дължина) надвишава дължината на вълната λ, която се разпространява в нея (или е сравнима с дължината на вълната), а напречните размери (например разстоянието между проводниците, които образуват линията) са по-малки от дължината на вълната.
 • Фронтът на вълната се определя като повърхност, преминаваща през точки от пространството с еднаква фаза на напрегнатостта на полето и перпендикулярна на посоката на разпространение на вълната във всяка точка.

 • Мъртвото вълнение често има голяма дължина на вълната, но това зависи от размера, силата и продължителността на климатичната система, от която произхожда, и от размера на водното тяло.
 • За получаване на рисунък се използва светлина с определена дължина на вълната.
 • Основно цветът на вълната е бял, но при около 40% от овцете вълната е тъмнокафява.
 • PON се възползва от мултиплексирането с разделяне на дължината на вълната (WDM),  използвайски една дължина на вълната за трафик надолу  и друга за трафик нагоре по едномодово влакно (ITU-T G.652).
 • Съществува "минимална възможна" дължина на вълната, дадена от равновесното разделяне "а" между атомите.

 • В оптиката, а също и в акустиката дисперсията е физично явление, при което фазовата скорост на вълната зависи от нейната честота.
 • Активният материал на фотодиодите е направен от силиций (за видимия светлинен спектър и за инфрачервена светлина с дължина на вълната до 1000 nm) или германий (за инфрачервено лъчение с дължина на вълната до около 1800 nm) както и от други полупроводникови материали.
 • където "k" е числото на вълната и λ е дължината на вълната.
 • Това е излъчване, чиято дължина на вълната е по-къса от дължината на вълната на виолетовия край на видимия спектър.
 • "n" – коефициент, който отразява вида на вълната; при "n"=1 вълната е цилиндрична, при "n"=2 – сферична, 1<"n"<2 – вълната е квазицилиндрична.

  Werbung
  © dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
  Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
  Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!