Werbung
 Übersetzung für 'вълни' von Bulgarisch nach Deutsch
wellig {adj}на вълни
физ.
elektromagnetische Wellen {pl}
електромагнитни вълни {мн}
физ.
Schallwellen {pl}
звукови вълни {мн}
3 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Поляризатор е оптичен филтър, който пропуска светлинни вълни с определена поляризация, като същевременно блокира светлинни вълни с други поляризации.
 • Изучаването на двойното пречупване на сеизмичните S-вълни, пътуващи през твърдата част на Земята (течното ядро на Земята не поддържа S-вълни), се използва широко в сеизмологията.
 • Доказателства за структурата на Земята се извличат от наблюдения на поведението на сеизмичните вълни.
 • Квазицилиндричните звукови вълни са звукови вълни, породени от линеен източник, чиято шумова енергия се разпространява в пространството като цилиндър с безкрайна дължина.
 • Земетресението и вторичните трусове предизвикват десетки вълни цунами, понякога погрешно наричани приливни вълни, които се стоварват върху бреговете на Индийския океан.

 • При светлинните вълни се прилагат понятията "временна кохерентност" и "пространствена кохерентност".
 • Ъгловият синхронизъм може да бъде скаларен (когато взаимодействащите вълни на двете честоти се разпространяват в една посока), или векторен (когато вълновите вектори на взаимодействащите вълни сключват ъгъл).
 • Силните дъждове и бурните вълни наводняват много улици.
 • Според квантовата механика, електромагнитните вълни могат да се разглеждат и като потоци от фотони.
 • Монохроматични са такива вълни, които имат еднакви дължина на вълната или честота на вълната.

 • Върху всяка флуидна повърхност, флуктуациите възбуждат вълни, наречени капилярни флуктуационни вълни, деформиращи повърхността.
 • Дифракцията се наблюдава при всички вълни, независимо от техния характер.
 • Процесът на еволюция на смущенията, възникнали в електромагнитните полета носи името електромагнитни вълни.
 • Уравнението на електромагнитните вълни е частно диференциално уравнение от втори ред, което описва разпространението на електромагнитните вълни в материална среда или във вакуум.
 • Различават се две основни групи вълни – обемни (P- и S-вълни) и повърхностни (вълни на Лъв и вълни на Рейли).

  Werbung
  © dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
  Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
  Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!