Werbung
 Übersetzung für 'външен дълг' von Bulgarisch nach Deutsch
иконом.пол.фин.
Auslandsverschuldung {f}
външен дълг {м}
Teiltreffer
extern {adj}външен
ungeprüft auswärtig {adj}външен
облекло
Look {m}
външен вид {м} [стил]
информ.
externe Festplatte {f}
външен хард диск {м}
фин.
Schuld {f}
дълг {м}
6
Pflicht {f}дълг {м} [задължение]
5
Obliegenheit {f} [geh.]дълг {м} [задължение]
Bürgerpflicht {f}граждански дълг {м}
иконом.
Staatsverschuldung {f}
държавен дълг {м}
иконом.
Nationalschuld {f}
национален дълг {м}
фин.
Kredittilgung {f}
погасяване {ср} на дълг
ungeprüft umschulden {verb} погасявам дълг чрез нов кредит
ungeprüft Umschuldung {f} погасяване {ср} на дълг чрез нов кредит
иконом.фин.
Bedienen {n} (einer Schuld, eines Kredits usw.)
обслужване {ср} (на дълг, кредит и т.н.)
15 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
  • Османският дълг е външен дълг който в продължение на век е инструмент за дипломатически натиск на европейските сили върху Османската империя и впоследствие и върху Турция.
  • Започва работа като експерт в отдел „Платежен баланс и външен дълг“, а от 1997 г.
  • Брутният външен дълг по данни на БНБ в края на 2014 г. е 77,369 млрд. лв. (или 39,558 млрд. евро).
  • Киршнер поема страната в разгара на сериозна икономическа криза, с огромен външен дълг от 178 $ милиарда и задушаваща корупция на всички нива.
  • През следващите 5 години Гърция е задължена да изплати 184 милиарда евро външен дълг, което е 54,5% от външния дълг до 2015 година.

  • Планът включва и изплащането на растящия външен дълг на страната, който по това време съставлява 8 млрд.
  • В края на 30-те години социалистическото правителство на Ласаро Карденас национализира железниците и нефтодобива, дотогава собственост на чужди компании, но като компенсация е принудено да поеме значителен външен дълг.
  • Нейното искане трябва да съдържа детайлно описание на своето икономическо и финансово състояние и невъзможността да обслужи своя външен дълг.
  • През този период страната изпада в тежка бюджетна криза и е принудена да преустанови обслужването на държавния външен дълг.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!