Werbung
 Übersetzung für 'вън от' von Bulgarisch nach Deutsch
außerhalb {prep} [+Gen.]вън от
Teiltreffer
Hinaus!Вън!
ungeprüft auswärts {adv}вън [вън от дома, навън]
nach Christus <n. Chr.>от новата ера <от н. е.>
von {prep}от
6
vom {prep} [Präp. + Art.: von dem]от
3
ab {prep}от
4
aus {prep}от
27
seit {prep}от
16
datieren von {verb}датирам от
abhängen von {verb}завися от
daherот това
davonот това
abseits {prep} [+Gen.]встрани от
westlich vonзападно от
von ... bisот...до
bedingt durchпричинен от
weit entfernt von {adv}далеч от
erfahrungs­gemäß {adv}от опит
wimmeln (von) {verb}гъмжа (от)
stammen aus {verb}произхождам от
21 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Вътре в обителта се намират три черкви и шест параклиса, a вън от нея – още 8 параклиса.
 • Състрадателни граждани погребват монахинята вън от градските стени като чужденка.
 • От височината на дървото леопардът прави засадите и нападенията над своите жертви, а също така държи храната си вън от обсега на хиените.
 • Изследванията с достиженията му в областта на научното и сравнително езикознание винаги са служели за пример за това как ученият трябва да се интересува от установяване на обективната истина в езиковото развитие, вън от всякакви конюнктурно-политически цели.
 • Зрелите полови продукти обикновено излизат вън от тялото на животното.

 • На някоя хубава поляна вън от селото се устройвали общоселски трапези, като всеки носел там печеното си агне, а попът с „канделесване“ благославял трапезите.
 • Помохеданчените българи са живели вън от тогавашното събрано село в днешната махала „Сухар“.
 • Но сега Тери е вън от играта.
 • След като идеите на ранния Романтизъм не са на мода, на художника се гледа като на ексцентричен и меланхоличен характер, вън от времето си.
 • Свирещият захапва тясната част на инструмента със зъби и привежда в трептене стърчащото вън от устата му езиче, чрез удари на палеца на дясната ръка.

 • Вън от различията и с изключение на неканоничните книги в терминологията, отношението и начинът на работа по отношение на тези книги е почти сходен у различните християнски вероизповедания.
 • Съпругата на Литвиненко е вън от опасност, въпреки че и тя е дала положителни резултати при изследванията за радиоактивни елементи, но нивата са под опасното и тя не се нуждае от лечение.
 • 5 километра вън от тогавашна София, в северозападния ъгъл на мястото, където се пресичат жп линията София – Кюстендил и пътят София – Ниш е открита захарна фабрика.
 • През периода 1930 – 1943 жителите на Милчина лъка преместват границите на селото на запад, в посока вън от коритото на местната река, поради честите наводнения и болестите които вилнеели по това време.
 • Той възниква в резултат на масовия приток на българи бежанци от Македония, Източна и Западна Тракия, Добруджа и Западните покрайнини, останали вън от пределите на свободната българска държава след ревизирането на Санстефанския мирен договор от 1878 г.

 • В статистиката екстраполация наричаме оценка на стойността на един признак за период, намиращ се вън от целия времеви отрязък Т, за който имаме данни.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!