Werbung
 Übersetzung für 'в заключение' von Bulgarisch nach Deutsch
zum Abschluss {adv}в заключение
abschließend {adv}в заключение
Teiltreffer
Schlussfolgerung {f}заключение {ср}
7
ungeprüft Rückschluss {m}заключение {ср}
Trugschluss {m}грешно заключение {ср}
Feststellung {f} заключение {ср} [констатация]
Urteil {n} [durch einen Sachverständigen]заключение {ср} [на експерт]
einschließlich {prep} [+Gen.]в това число <в т. ч.>
inklusive {prep} [+Dat.]в това число <в т. ч.>
im {prep} [kurz für: in dem]в
5
in {prep}в
23
auf Lagerв наличност
in dem Bestreben {adv}в стремежа
augenblicklich {adv}в момента
daneben {adv} [außerdem, darüber hinaus]в допълнение
in Klammernв скоби
im Moment {adv}в момента
nebenan {adv}в съседство
tatsächlich {adv}в дейсвителност
am Anfang {adv}в началото
nunmehr {adv} [künftig]в бъдеще
mitternachts {adv}в полунощ
22 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • В заключение, Фрау Холе е една от най-трайните женски легендарни фигури в Германия и представлява предхристиянско божество, оцеляло в народните вярвания и в паметта на обикновените хора до 19 век.
 • той публикува книгата „Спомен за Солферино“, където описва ужаса от битката, разказва за оказваната помощ в Кастильоне и в заключение предлага да се създаде международна организация, която да помага на жертвите от войната.
 • В заключение изучаването на инфлацията изисква по-голямо внимание на сравнителното изучаване на тези два основни вида пари.
 • В заключение министрите подкрепиха стартирането на Световната банка за нови инвестиционни фондове за климата (CIF), които ще помогнат на съществуващите усилия за въвеждането на нова рамка в рамките на РКООНИК след 2012 г.
 • В заключение на съпоставката между двете композиции, би могъл да се обобщи изводът, че и митологичната фабула, и трагедийният сюжет следват един и същи развой.

 • В заключение може да се каже, че обемният капацитет за съхранение на СО2 в Европа е висок, но такива са и съмненията, особено за дълбоките солени акюифери (водоносни комплекси).
 • В заключение IEE заявява, че: „Ако FAO не съществуваше, щеше се наложи да бъде открита“.
 • В заключение, авторът на „Славяните в Гърция“, желае да провокира с изследването си научен спор за произхода на съвременните гърци.
 • В заключение, вътрешните звезди са средно около 7.2×109 "M"☉, а под формата на неутрален водород поне 3.4×108 "M"☉ и 5.4×107 "M"☉ космически прах.
 • В заключение на съдебния процес процес, Майер е признат за виновен по три от тях (първо, четвърто и пето): заповед към войниците да не вземат пленници, убийството на 7 канадски военнопленници в щаба му в Арденското абатство на 8 юни 1944 г.

 • В заключение той твърди, че езикът на „анти–терористите“ (манипулативно насочен към чувството на „национален патротизъм“) вреди вместо да помага в търсене на политическо решение на насилието и на практика е подпомогнал рекрутирането на терористи.
 • Последните избори за подновяване на Регионалния съвет се провеждат на 4 март 2018 г. в заключение на решението за избор на Регионален съвет и президент на региона едновременно с политическите избори.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!