Werbung
 Übersetzung für 'година' von Bulgarisch nach Deutsch
Jahr {n}година {ж}
22
2 Wörter
dieses Jahres <d. J.>тази година <т.г.>
образ.
Lehrjahr {n}
академична година {ж}
иконом.пол.
Haushaltsjahr {n}
бюджетна година {ж}
астрон.
Schaltjahr {n}
високосна година {ж}
Kalenderjahr {n}календарна година {ж}
Neujahr {n}Нова година {ж}
Silvester {n}Нова година {ж}
астрон.
Lichtjahr {n}
светлинна година {ж}
образ.
Lehrjahr {n}
учебна година {ж}
образ.
Schuljahr {n}
учебна година {ж}
образ.
Studienjahr {n}
учебна година {ж} [във ВУЗ]
счет.фин.
Geschäftsjahr {n}
финансова година {ж}
3 Wörter
heuer {adv} [südd.] [österr.](през) тази година
ungeprüft Guten Rutsch!Честита Нова година!
eineinhalb Jahre {pl}година {ж} и половина
Gründungs­jahr {n}година {ж} на основаване
инд.
Baujahr {n}
година {ж} на производство
стр.
Baujahr {n}
година {ж} на строеж
Gründungs­jahr {n}година {ж} на учредяване
Lebensjahr {n}година {ж} от живота
4 Wörter
vor anderthalb Jahren {adv}преди година и половина
5+ Wörter
ungeprüft Prosit Neujahr! Честита Нова година! (наздравица за Нова година)
23 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Учител е в Солунската сръбска гимназия „Дом на науките“ в 1895 - 1896 година, във Воден в 1897 - 1898 година, в Сяр в 1899 година, в Дойран в 1900 - 1901 година, в Гевгели в 1901 година, отново в Солун в 1903 - 1906 година и във Велес в 1907 година.
 • Основана през 1875 година, партията престава да съществува през 1950 година с налагането на тоталитарния комунистически режим.
 • Димитър е роден в 1853 година, Никола – в 1859 година, Георги – в 1861 година, Атанас – в 1865 година и Христо – в 1874 година.
 • От 1909 година е съдия, след 1924 година – в Апелативния съд на втори окръг, който оглавява от 1939 година до оттеглянето си през 1951 година.
 • В Прахово има основно училище, основано 1882 година, а настоящата училищна сграда е от 1932 година.

 • 195 (сто деветдесет и пета) година по юлианския календар е невисокосна година, започваща в сряда.
 • 196 (сто деветдесет и шеста) година по юлианския календар е високосна година, започваща в четвъртък.
 • 780 (седемстотин и осемдесета) година по юлианския календар е високосна година, започваща в събота.
 • 837 (осемстотин тридесет и седма) година по юлианския календар е обикновена година, започваща в понеделник.
 • 851 (осемстотин петдесет и първа) година по юлианския календар е обикновена година, започваща в четвъртък.

 • 853 (осемстотин петдесет и трета) година по юлианския календар е обикновена година, започваща в неделя.
 • 854 (осемстотин петдесет и четвърта) година по юлианския календар е обикновена година, започваща в понеделник.
 • 871 (осемстотин седемдесет и първа) година по юлианския календар е обикновена година, започваща в понеделник.
 • 873 (осемстотин седемдесет и трета) година по юлианския календар е обикновена година, започваща в четвъртък.
 • 881 (осемстотин осемдесет и първа) година по юлианския календар е невисокосна година, започваща в неделя.

 • 894 (осемстотин деветдесет и четвърта) година по юлианския календар е невисокосна година, започваща във вторник.
 • 896 (осемстотин деветдесет и шеста) година по юлианския календар е високосна година, започваща в четвъртък.
 • През 2001 година влиза в затвора за опит за убийство на чернокож работник във фермата му 1996 година.
 • Счита се, че бащата е роден около 1677 или 1688 година и починал през 1743 година, а синът – съответно 1702 година и 1779 година.
 • От 1951 до 1982 година работи като университетски преподавател.

  Werbung
  © dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
  Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
  Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!