Werbung
 ⇄SuchrichtungÜbersetzung für 'гъска' von Bulgarisch nach Deutsch
Gans {f}гъска {ж}
3
Taxa/Spezies (Tiere, Pflanzen, Pilze)
орн.T
Nonnengans {f} [Branta leucopsis]
белобуза гъска {ж}
орн.T
Weißwangengans {f} [Branta leucopsis]
белобуза гъска {ж}
орн.T
Nilgans {f} [Alopochen aegyptiaca, syn.: Alopochen aegyptiacus]
египетска гъска {ж}
орн.T
Kanadagans {f} [Branta canadensis]
канадска гъска {ж}
орн.T
Kleine Rietgans {f} [Anser brachyrhynchus]
късоклюна гъска {ж}
орн.T
Kurzschnabelgans {f} [Anser brachyrhynchus]
късоклюна гъска {ж}
орн.T
Schwanengans {f} [Anser cygnoides]
лебедоподобна гъска {ж}
орн.T
Orinokogans {f} [Neochen jubata]
оринокска гъска {ж}
орн.T
Streifengans {f} [Anser indicus]
планинска гъска {ж}
орн.T
Indische Gans {f} [Anser indicus]
планинска гъска {ж}
орн.T
Saatgans {f} [Anser fabalis]
посевна гъска {ж}
орн.T
Graugans {f} [Anser anser]
сива гъска {ж}
орн.T
Rothalsgans {f} [Branta ruficollis]
червеногуша гъска {ж}
орн.T
Ringelgans {f} [Branta bernicla]
черна гъска {ж}
орн.T
Sporngans {f} [Plectropterus gambensis]
шипокрила гъска {ж}
16 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Името му се свързва с първоначалните съобщения за намирането на червеногушата гъска в България.
 • Островите в езерото служат за гнездене на прелетни птици като червеногуша гъска, гъски и др.
 • Друг, макар и по-рядък начин на изобразяването му, е под формата на гъска (космическа гъска, великата крякаща птица).
 • Някои представители на рода, като домашната гъска, са ценен стопански обект.
 • Африканска малка гъска ("Nettapus auritus") е вид птица от семейство Патицови (Anatidae).
 • Сред тях са султанка, египетска гъска, голям александров папагал, шлемоглава токачка, абисинска неразделка, африкански зелен гълъб и шпорокрила гъска.
 • Островът е основна промеждутъчна база на стотици хиляди прелетни птици – канадска гъска, снежна гъска, гъска Рос и други и местообиталище на овцебикове.
 • Бенковска гъска (нарича се още Бенковска бяла гъска и Бяла Бенковска гъска) е единствената българска порода гъски.
 • Името на реката произлиза от юкагирското „йангэ“ – „гъска“.
 • Най-известен с цикъла си гротескни сатирични миниатюри, обединени под наслов Театър „Зелена гъска“, където се появяват фигурите на Магарето Профирион, Херменегилда Кочубинска или Зелена гъска.
 • Дуранкулашко езеро и близките Шабленски езера формират заедно най-многочисленото съвременно зимовище на застрашената от изчезване в световен мащаб червеногуша гъска.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2023
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!