Werbung
 Übersetzung für 'дози' von Bulgarisch nach Deutsch
NOUN   доза | дозата | дози | дозите
Dosen {pl} [Plural von Dosis]дози {мн}
Rosskur {f} [ugs.] лечение {ср} с конски дози [разг.]
2 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Приемането на по-високи дози барий причинява стомашно-чревни разстройства, мускулна слабост, затруднено дишане и повишаване или спадане на кръвното налягане.
 • Две проспективни рандомизирани клинични проучвания не показват по-голяма полза от лъчетерапията с високи дози, отколкото от лъчетерапията с ниски дози.
 • Нормалните дози са безопасни по време на бременност и кърмене.
 • Първоначалните дози на хрорпротиксена трябва да бъдат възможно най-ниски (например 30 mg вечер, 15 mg сутрешна доза) и да се повишават постепенно.
 • Когато метадона се прилага в постоянни дневни дози, той стабилизира пациента и облекчава симптомите на абстиненция.

 • При употребата на бемитил в прием на големи дози и на гладно в отделни случаи са възможни неприятни усещания в областта на стомаха и черния дроб, рядко – гадене и повръщане.
 • Допустимите дози на йонизиращите лъчения в България се определят от "Наредбата за основни норми за радиационна защита", приета с ПМС №229/25.09.2012 г.
 • Провежда се със съответния антибиотик, който се прилага в големи дози (по-добре венозно или мускулно) и продължително време.
 • Подхранване: Веднъж месечно, като ако се тори с много малки дози, може да се подхранва целогодишно, без период на почивка.
 • Те потискат центъра на дишането в продълговатия мозък дори когато се приемат в предписаните от лекаря дози.

 • Сам по себе си меламинът в ниски дози е безвреден, но с комбинация с цианурова киселина може да доведе до тежки бъбречни заболявания.
 • При големи дози се наблюдава превъзбуда, напрегнатост, тревожност, безсъние.
 • Дългосрочното приемане на аспирин в малки дози блокира необратимо производството на тромбоксан А2 в тромбоцитите, потискайки по този начин слепването на тромбоцитите.
 • В големи дози може да доведе до повръщане, тъй като стимулира прекалено храносмилателната система.
 • Той преживява дузина свръх дози.

 • В малки дози цианидите се свързват с други химикали в организма и образуват витамин B12.
 • Реакции на свръхчувствителност; хепатотоксичност във високи дози и продължително лечение.
 • Дългият полуживот на лизиноприл позволява еднократно дозиране, което повишава камплайънса у пациентите.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!