Werbung
 Übersetzung für 'доказване' von Bulgarisch nach Deutsch
право
Beweislastumkehr {f}
обръщане {ср} на тежестта на доказване
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • "Данните в кадастъра са доказателство за обстоятелствата, за които се отнасят, до доказване на противното".
 • Диагностиката на полово предаваните болести се базира на клиничните симптоми, данните от анамнезата, изолирането на причинителя, както и доказване на серологични маркери (като имуноглобулини и антитела), насочени спрямо етиологичния агент.
 • Нобеловата награда за физика e присъдена на Ален Аспе, Джон Клаузър и Антон Цайлингер за експерименталното доказване на квантовото заплитане.
 • Има сигурни методи за доказване на заболяването в лабораторни условия, но е важно пчеларя на място да идентифицира бактерията.
 • Отчетността на "администратора на лични данни" е основен инструмент (и принцип) за доказване изпълнението на изискванията на Общия регламент относно защита на данните.

 • Основните аналитични реакциии за доказване на катиони и аниони са реакции, с помощта на които във воден разтвор може да се докаже наличието на дадени катиони и аниони.
 • Лабораторните методи за доказване на болестта са ELISA и PCR.
 • Единствения начин за доказване на болестта е откриването на специфични за вируса антитела в кръвна проба взета от болен.
 • ... 21 август 1789 – 23 май 1857) е френски математик, пионер в математическия анализ – той е сред първите, заели се със строгото доказване на теоремите на математическия анализ.
 • В същото време математическите доказателства могат да се ползват за доказване на неверността на някои математически твърдения.

 • Така свършва мечтата за доказване на готите в Италия.
 • За доказване на диабетната ретинопатия е необходим преглед с разширяване на зениците, извършен от профилиран офталмолог.
 • е понятие от приложната криптография в информатиката, обозначаващо начин за доказване, че изпращачът на цифрови данни наистина е изпратил дадено съобщение.
 • ФА е златен стандарт за разпознаване и доказване на съдовата патология на ретината.
 • В комплексния анализ теоремата на Морера, наречена на Джачинто Морера, дава важен критерий за доказване на холоморфност.

 • Диагнозата се поставя серологично, чрез доказване на бруцелозни антитела.
 • Използва се за доказване на някои органични вещества и при преработка на целулоза.
 • В емблемата на училището е изобразен метод за доказване на Питагоровата теорема, описан в китайския сборник „Джоу Би Суан Дзин“.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!