Werbung
 Übersetzung für 'доколкото' von Bulgarisch nach Deutsch
soweit {conj}доколкото
6
sofern {conj}доколкото
3
insoweit {conj}доколкото
meines Wissensдоколкото знам
soviel ich weißдоколкото знам
soweit es möglich istдоколкото е възможно
soweit ich weiß {adv}доколкото ми е известно
7 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Наред с немскоезични автори се удостояват и чуждестранни писатели, доколкото книгите им са преведени на немски.
 • София е известна с многобройните си минерални извори, но тогавашната водопроводна мрежа, доколкото я има, е в окаяно състояние и не работи.
 • Словосъчетанието е употребявано по-малко, отколкото „желязна завеса“, доколкото последната съществува стабилно повече от 40 години, докато границите и параметрите на „бамбуковата“ постоянно са се меняли.
 • Апаратът е автономен, доколкото е програмиран за самостоятелно изпълнение на задачи (потенциално опасни за човек), но може да бъде дистанционно управляем.
 • Според плочите и колоните оставени от Ашока (декретите на Ашока), били изпращани емисари в различните страни, за да разпространяват будизма, дотолкова на юг доколкото е била Шри Ланка и дотолкова на запад доколкото били Гръцките царства, в частност в съседното Гръцко-бактрийско царство и най-вероятно чак до Средиземноморието.

 • Силните битъри може да се разглеждат като по-плътни версии на премиум битърите (макар и не задължително като „по-премиумни“, доколкото премиум битърите традиционно са по-добрия продукт на пивоварната).
 • Географски градът принадлежи на Европа и Азия, доколкото според господстващото научно становище долното течение на р.
 • Потомството на родители от една и съща порода наследява тези еднообразни черти, доколкото „чистотата на породата“ е задължително изискване за всяка порода.
 • В различните култури и учения думата адепт има свой специфичен смисъл и съдържание, доколкото съществува различие в понятието „посветен“.
 • Основните цели при разработването на NetBSD са: добър дизайн, преносимост, стабилност, бързина, сигурност и придържане към отворените стандарти, доколкото е възможно.

 • Джеймс Арнолд Тейлър (гласът на Джони Тест) съобщава чрез Туитър, че доколкото знае, няма планове за седми сезон.
 • бъдат разбрани и уважавани, проявявайки гъвкавост, доколкото е възможно.
 • Деца нямат, доколкото Ливила не е достигнала репродуктивна възраст към момента на смъртта на мъжа си .
 • Данните за историята на село Александрия – доколкото има такива, изхождат предимно от "предания".
 • Предводител на Сребърната орда доколкото подобна сбирщина от пародийни герои може да бъде предвождана.

 • доколкото само то има обезщетителен характер.
 • Книгата „Понятопис“ първоначално не е възприета, доколкото различието ѝ с традицията да се пише линеарно е твърде радикално.
 • Кладенците, доколкото са останали такива са със сравнително висок дебит.
 • Изкуственият коняк, доколкото може да бъде наречен коняк, се приготвя от двойно ректифициран спирт, вода, конячна есенция и карамел.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!