Werbung
 ⇄SuchrichtungÜbersetzung für 'дума' von Bulgarisch nach Deutsch
линг.
Vokabel {f}
дума {ж}
19
Wort {n}дума {ж}
13
2 Wörter
Zauberwort {n}вълшебна дума {ж}
линг.
Fragewort {n}
въпросителна дума {ж}
интернетинформ.
Schlüsselwort {n}
ключова дума {ж}
линг.
Stichwort {n} [Schlüsselwort]
ключова дума {ж}
линг.
Derivat {n}
производна дума {ж}
линг.
Kompositum {n}
сложна дума {ж}
линг.
Verstärkungs­wort {n}
усилваща дума {ж}
Ehrenwort {n}честна дума {ж}
линг.
Fremdwort {n}
чужда дума {ж}
3 Wörter
Wort für Wort {adv}дума по дума
Die Rede ist von ...Става дума за ...
Es handelt sich um ...Става дума за ...
Es geht um ... [+Akk.]Става дума за ...
4 Wörter
fassungs­los {adj}загубил ума и дума
идиом.
Wie heißt das Zauberwort? [bitte]
Коя е вълшебната дума? [моля]
ein Wort aus dem Zusammenhang herauslösen {verb}изваждам дума от контекста
ungeprüft herausrutschen {verb} [ugs.]изплъзва ми се (дума)
5+ Wörter
Davon kann nicht die Rede sein! И дума не може да става за това!
die Wiederholung desselben Wortes vermeiden {verb} избягвам повторението на същата дума
ein Wort großschreiben {verb}пиша дума с голяма буква
ein Wort kleinschreiben {verb}пиша дума с малка буква
buchstabieren {verb} произнасям дума буква по буква
Unwort {n} [falsch gebildetes, schlecht verständliches Wort] погрешно образувана и неразбираема дума {ж}
25 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'дума' von Bulgarisch nach Deutsch

дума {ж}
Vokabel {f}линг.

Wort {n}

Werbung
вълшебна дума {ж}
Zauberwort {n}
въпросителна дума {ж}
Fragewort {n}линг.
ключова дума {ж}
Schlüsselwort {n}интернетинформ.

Stichwort {n} [Schlüsselwort]линг.
производна дума {ж}
Derivat {n}линг.
сложна дума {ж}
Kompositum {n}линг.
усилваща дума {ж}
Verstärkungs­wort {n}линг.
честна дума {ж}
Ehrenwort {n}
чужда дума {ж}
Fremdwort {n}линг.

дума по дума
Wort für Wort {adv}
Става дума за ...
Die Rede ist von ...

Es handelt sich um ...

Es geht um ... [+Akk.]

загубил ума и дума
fassungs­los {adj}
Коя е вълшебната дума? [моля]
Wie heißt das Zauberwort? [bitte]идиом.

изваждам дума от контекста
ein Wort aus dem Zusammenhang herauslösen {verb}
изплъзва ми се (дума)
ungeprüft herausrutschen {verb} [ugs.]

И дума не може да става за това!
Davon kann nicht die Rede sein!

избягвам повторението на същата дума
die Wiederholung desselben Wortes vermeiden {verb}
пиша дума с голяма буква
ein Wort großschreiben {verb}
пиша дума с малка буква
ein Wort kleinschreiben {verb}
произнасям дума буква по буква
buchstabieren {verb}

погрешно образувана и неразбираема дума {ж}
Unwort {n} [falsch gebildetes, schlecht verständliches Wort]
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Латинската дума "cādūceus" е адаптация на гръцката дума, която произлиза от "κῆρυξ", в превод „пратеник“, „вестоносец“.
 • Думата "асо" произлиза чрез новогръцката дума "άσος" от италианската дума "asso".
 • Енклитика е термин от езикознанието, с който се означава едносрична дума без собствено ударение, която е тясно свързана с предшестващата я дума и се изговаря заедно с нея.
 • Смята се, че славянската дума за "каша" произлиза от персийската дума "kishk", или и двете думи произлизат от санскритската "kashaya" – „лековита напитка“.
 • Разговорната дума "шваба" произлиза от немската дума "Schwabe" (жител на Швабия) и се използва иронично за немец или германец.
 • Японската дума "шингон", произлизаща от китайското "жънян", буквално означава „истински думи“, което от своя страна е китайският превод на санскритската дума мантра.
 • То произлиза от латинската дума "populus" („народ“) и идва от етруската дума "Puplie".
 • Дума идва от латинската дума "credo", което значи „аз вярвам“.
 • Мероним означава част от цяло. Дума, която денотира под-сет (под-клас) на друга дума е хипоним.
 • Сапковски избира „wiedźmin“ за мъжки еквивалент на полската дума за вещица (wiedźma).
 • Всички законопроекти са одобрени първо от Държавната дума, след което се обсъждат и одобряват (или отхвърлят) от Съвета на федерацията.
 • Немския термин „"Pietismus"“ (пиетизъм) е съставна дума от латински, френски и гръцки език.
 • Във всяко изречение функцията, която изпълнява дадена дума или група от думи, определя към коя част на изречението принадлежи тази дума.
 • Ако използваме термините на комбинаториката, анаграма е дума или фраза, образувана от буквите на друга дума или фраза чрез пермутация.
 • Думата "оазис" идва от гръцката дума ὄασις "oasis", директна заемка от египетското "wḥ3t" или демотическото "wḥỉ".
 • Малапропизмът означава некоректна употреба на дума чрез заменянето ѝ с подобно звучаща дума с различно значение (подобно звучащата дума е най-често пароним), при което обикновено се получава комичен ефект.
 • 4. Новата дума също може да добавя буква към съществуваща дума.
 • ... 'идолопоклонски', е прилагателно от старобългарската дума ѩзыкъ; 'народ', която е превод на старогръцката дума ἐθνικός; 'национален')..
 • Българската дума "църква" произхожда от старобългарската дума [...] , произлязла от праславянската "*сьrky".
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2023
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!