Werbung
 Übersetzung für 'екологичен' von Bulgarisch nach Deutsch
umweltfreundlich {adj}екологичен
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'екологичен' von Bulgarisch nach Deutsch

екологичен
umweltfreundlich {adj}
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Чуждият за Швеция вид зеброва мида ("Dreissena polymorpha") достига Меларен около 1920 г. и създава екологичен проблем.
 • Завършва Одеския държавен екологичен университет.
 • е американски земеделски производител, екологичен активист, културен критик, поет и писател на произведения в жанра драма, лирика и документалистика.
 • Решение за „екологичен коридор“ е необходимо, когато устойчивото развитие заплашва да наруши естествения баланс чрез отрязване в една биосфера на част от нея.
 • Инвестициите и разработките в посока екологичен транспорт са приоритетни за компанията, тъй като моделите с алтернативно задвижване могат да намалят емисиите на CO₂ със 720 000 тона годишно, което се равнява на абсорбиращата способност на 2000 хектара широколистни гори.

 • В Бургаския регион се развива морски, културен и екологичен туризъм.
 • Тролейбусите са изцяло нови и напълно отговарят на всички съвременни изисквания за екологичен транспорт.
 • Чхуе Юл (...) е южнокорейски екологичен активист, носител на наградата „Голдман“ за екология през 1995 г.
 • Екомаркетингът, наричан още зелен маркетинг или екологичен маркетинг, както и маркетинг по околната среда, се занимава с опазването и грижата към заобикалящата ни среда.
 • Местоположението, климатът и природните дадености в Павел баня обуславят идеални условия за развиване на балнеоложки, културен, екологичен и селски туризъм.

 • Съхраненото фолклорно наследство и красива природа в общината се отчитат като важни предпоставки за развитието на опознавателен, риболовен, селски и екологичен туризъм.
 • Латекса е екологичен материал, извличан от каучукови дървета.
 • Загора, както и покрай пътя Горски извор – Димитровград – изложени на екологичен риск от вредния ефект на автотранспорта.
 • „Бургаски влажни зони“ или „Бургаски езера“ е екологичен проект, който обхваща езерата Бургаско, Мандренско, Атанасовско и Поморийско, както и защитените местности Пода, Ченгене скеле и Узунгерен около Бургас.
 • Седаде Верде („зелен град“), защото в северната част река Поти се влива в река Парайба и има екологичен парк с беседки.

 • до април 1994 преминава подготовка във факултет „Аерокосмология“ в Международния център за образователни системи, след завършване на който получава квалификацията „инженер-еколог“ и международен сертификат за титлата „магистър по екологичен мениджмънт“.
 • е директор на Федералната служба по екологичен, технологичен и атомен контрол.
 • Районът е климатолечебен планински курорт и предлага възможности за екологичен, селски и ски туризъм.
 • Полеският държавен радиационно-екологичен резерват ([...]; [...]) е радиационно-екологичен резерват в региона Полесия в Беларус, опасващ територията на страната, която е най-засегната от радиоактивно замърсяване след Чернобилската авария.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!