Werbung
 Übersetzung für 'екосистема' von Bulgarisch nach Deutsch
Ökosystem {n}екосистема {ж}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'екосистема' von Bulgarisch nach Deutsch

екосистема {ж}
Ökosystem {n}
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Цялата делта образува екосистема от животински и растителни видове.
 • Компанията създава екосистема в Европа, която обхваща функционалности, инструменти и партньорства за обслужване дейността на създадените на платформата онлайн магазини.
 • В сферата на децентрализираните финанси участниците имат пълен контрол върху своите активи и данни, като взаимодействат с тази екосистема чрез т.
 • Поддържан резерват представлява екосистема, включваща редки и/или застрашени диви растителни и животински видове и местообитанията им.
 • Пясъчните дюни са образувания с млад еволюционен процес и с много малко съдържание на свързващи вещества, поради което цялостният почвено-растителен комплекс е изключително крехка екосистема, която лесно се наранява и разпада.

 • Векове обезлесяване и прекомерна паша, влошени от нарастването на населението на Китай, водят до западнала екосистема, опустиняване и бедна местна икономика.
 • С цел изучаването на уникалната екосистема на долината, през 1993 г.
 • Иновацията често е резултат от взаимодействието на редица фактори и терминът иновационна екосистема често се използва, за да подчертае този факт.
 • Резерватът „Острица“ в Голо бърдо има над 700 вида висши растения – удивителната екосистема, определена от географската ширина и дължина, атмосферно налягане, влага, слънце и почвен състав.
 • Перуанското течение е високо продуктивна екосистема.

 • PubSubHubbub представлява екосистема от издатели (publishers), абонати (subscribers) и хъбове (hubs) .
 • Климакс е крайното устойчиво състояние на дадена екосистема.
 • Заедно с фитопланктона, той е съставна част на планктона и важен елемент от водната екосистема.
 • Районът около Чимборасо е резерват, създаващ защитена екосистема характерните за Андите представители на семейство камили видове – викуня, лама и алпака.
 • Паркът е специфична екосистема с много богата колекция от растителни видове с голяма научна и ботаническа стойност.

 • и е било с катастрофални последици за местната екосистема и население.
 • Локалното приложение на пробиотици би могло да модифицира по някакъв начин оралната екосистема и да повлияе имунния отговор.
 • Сред всички екосистеми най-голямо е биоразнообразието в екосистемата на дъждовните екваториални и тропични гори.
 • Екваториалните гори са най-старите гори на планетата и екосистемата с най-голямо биоразнообразие в света.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!