Werbung
 Übersetzung für 'експертиза' von Bulgarisch nach Deutsch
NOUN   експертиза | ескпертизата | експертизи | експертизите
Gutachten {n}експертиза {ж}
2
Expertise {f}експертиза {ж}
Fachwissen {n}експертиза {ж}
Begutachtung {f}експертиза {ж}
4 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Здравните кабинети са обединени в Експертно медицинско отделение и е създадено първото Вътрешно отделение за стационарно лечение и експертиза.
 • Асоциацията има и доказана експертиза в сферата на епидемологията и често диагностицира и контролира избухванията на болести, като холера, менингит и дребна шарка чрез извършването на спешни кампании за ваксинации и лечение на болни.
 • Терминът понякога неправилно се използва за обозначаване на съдебномедицинската експертиза на документ.
 • Извършва услуги по независима експертиза, инспекция, проверка, изпитване и сертификация.
 • По искане на заявителя Международната заявка става обект на Международна предварителна експертиза.

 • Специфичните методи на контрола включват проверка на документи, инвентаризация, справка, анкета, писмени обяснения, експертиза и други.
 • В България издига идеята за създаване на Институт по съдебна психиатрия, който да се ангажира с проблемите на съдебнопсихиатричната и съдебнопсихологичната експертиза.
 • Съдебномедицинската експертиза установява, че 22-годишният Николов е имал амфетамин, тетрахидроканабинол, кокаин и лексотан в тялото си по време на катастрофата.
 • В юридическо значение – лице, притежаващо специални знания, привлечено от следствените органи или съд за извършване на експертиза и даване на експертно мнение.
 • Допълнителна експертиза се извършва при необходимост от уточняване на първоначалната експертиза или на нововъзникнали въпроси.

 • След катастрофата останките от дирижабъла са изпратени в Германия за експертиза.
 • Процедурата преминава през пет фази: формална експертиза, експертиза на абсолютни основания, публикация на заявката, опозиция или експертиза на относителни основания и регистрация.
 • Европейското патентно ведомство действа и като международен проучвателен орган, а също и като орган за предварителна експертиза за заявители с жителство или гражданство в договаряща страна по ЕПК.
 • Балистичната експертиза е дял от криминалистиката, който изследва и има за цел да докаже вида и типа на използваното оръжие и боеприпаси; местоположението на оръжието (стрелеца), траекторията на поразяващите елементи (куршуми) и други.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!