Werbung
 Übersetzung für 'екстракция' von Bulgarisch nach Deutsch
фарм.химия
Herausziehen {n}
екстракция {ж}
3
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'екстракция' von Bulgarisch nach Deutsch

екстракция {ж}
Herausziehen {n}фарм.химия
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Традиционно, абсолютът се получава чрез екстракция, при което получената помада се екстрахира с етанол, за да се получи абсолютът.
 • Конкрет в парфюмерията е полутвърдата маса, получена чрез екстракция с разтворител от свеж растителен материал.
 • Реакцията води до преципитация, като пентаеритритол тетранитратът може да бъде извлечен след екстракция с ацетон.
 • При класическа лабораторна процедура, триглицеридът тримиристин се добива чрез екстракция на индийско орехче с диетилов етер.
 • Няма универсален начин за екстракция на танини от растения.

 • Розово абсолю е продукт получен чрез екстракция с етилов алкохол на розов конкрет, който се добива от цветове на маслодайна роза.
 • в страната започва производството на розов конкрет чрез екстракция, чрез който метод се получава най-чистата продукция.
 • C6H13NO3S.Na ("sodium N-cyclohexylsulfamate"). Подсладителят се получава чрез екстракция от "cyclohexylamine" и "sulfamic" киселина.
 • Националният изследователски съвет на Канада е патентовал метод за извличане на сладки съединения от стевия чрез колонна екстракция при температура 0 – 25 °C, последвано от пречистване чрез нанофилтруване.
 • В добиването на етерични масла се използва и технологията за екстракция чрез суперкритичен въглероден диоксид, която е „екологична“ алтернатива на конвенционалните методи за екстракция на биологично активни вещества от медицински и ароматни растения.

 • Често, когато метода за анализ не е специфичен или и другите компоненти в пробата имат подобни свойства като изследания компонент е необходимо извличането на компонента от пробата (чрез екстракция, утаяване и др.) или разделянето на компонентите един от друг с помощта на хроматографски методи.
 • По време на индустриалната революция производителите на плодови консерви преминават към производство на ябълков сок за да използват остатъците за екстракция на пектин.
 • Той е известен с усъвършенстването на методите на дестилация и екстракция, които са довеждат до откритието на сярна киселина.
 • Създаването на парфюмите се осъществява в четири процеса: събиране, екстракция, съчетаване и стареене.
 • Предварително се отделя хафният чрез йонообменен метод или екстракция.

 • В стоматологията се прилага при отстраняване на кисти и гранули и при екстракция на зъби.
 • Класическият метод за извличане включва екстракция с органични разтворители като ацетон, етил ацетат и метанол.
 • Като правило едновременната екстракция на гилзите се осъществява или с „чупене“ на рамата на револвера (например – 4,2 линеен револвер система Smith&Wesson), или при преместване на барабана встрани (на втората илюстрация вдясно).
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!