Werbung
 Übersetzung für 'електроден' von Bulgarisch nach Deutsch
електр.физ.
Elektroden- {adj}
електроден
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'електроден' von Bulgarisch nach Deutsch

електроден
Elektroden- {adj}електр.физ.
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
  • Възможно е обаче използването на вертикално подредени многостенни въглеродни нанотръбички (VA-MWNTs) като активен електроден материал в литиево-йонни батерии.
  • Изменението на енергията на Гибс ΔG при дадена реакция е свързано с редица физикохимични величини: равновесна константа, електроден потенциал.
  • При този процес дъгата гори между един безкраен електроден тел (подаван от ролка) и заварявания детайл.
  • няколко различни вида катиони в разтвора) на катода протича първо процесът с по-висок (по-положителен) електроден потенциал.
  • Има отрицателен електроден потенциал, но не реагира с водата и минералните киселини, с изключение на HF.

  • Електросъпротивлението, плътността и стандартния електроден потенциал нарастват в посока от ляво надясно по периода на периодичната система (от торий към менделевий).
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!