Werbung
 Übersetzung für 'електрод' von Bulgarisch nach Deutsch
електр.
Elektrode {f}
електрод {м}
електр.физ.химия
negative Elektrode {f}
отрицателен електрод {м}
електр.физ.химия
positive Elektrode {f}
положителен електрод {м}
3 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'електрод' von Bulgarisch nach Deutsch

електрод {м}
Elektrode {f}електр.

отрицателен електрод {м}
negative Elektrode {f}електр.физ.химия
Werbung
положителен електрод {м}
positive Elektrode {f}електр.физ.химия
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Анодна защита с електрод от магнезий за нагреватели на вода.
 • Катодът на клистрона излъчва поток от електрони, който преминава през втори електрод, т.нар.
 • Предоставяно от постояннотоков източник, само отрицателно заредения електрод би светнал.
 • Разрядникът се състои най-общо от електрод и дъгогасително устройство.
 • 5H2O, (син камък) в който е потопен меден електрод.

 • Запалителната свещ се състои от централен електрод, порцеланов изолатор плюс метален корпус и електрод, електрически свързан с общия проводник/ „масата“ на двигателя.
 • За отключването на триак на неговия управляващ електрод се подава напрежение по отношение на неговия условен катод.
 • Успоредно (също и паралелно) свързване на компонентите на една електрическа верига се нарича онова свързване, при което началните им точки са свързани заедно към единия електрод на източника на напрежение, а крайните им точки са свързани отново заедно към другия електрод на източника.
 • Използва се за електрод в акумулаторните батерии.
 • Ако се приложи висок електрически потенциал върху силно огънат електрод, в мястото на огъване се получава много мощен градиент на потенциала.

 • След осветяването зарядите ("charge") се преместват свързано ("coupled"), електрод по електрод, докато не достигнат до изчитащия усилвател.
 • Динисторът представлява тиристор без управляващ електрод.
 • Катодните лъчи е историческото название на потоците електрони (електронни снопове), наблюдавани при прилагане на електрическо поле към евакуирани стъклени балони, в които има най-малко два електрода: катод (отрицателен електрод) и анод (положителен електрод) в конфигурация, известна като диод (т.е.
 • Цинковият електрод може да бъде презареден във воден алкален електролит; обаче се образуват дендрити, които водят до къси съединения.
 • Абсолютната стойност на електродния потенциал не може да се измери, но измерването на напрежение (разликата между потенциалите на два електрода) е възможно.

 • Катод (от гръцки κάθοδος ("kathodos") – спускане, много надолу) е отрицателният полюс на източник на постоянен ток, или електродът на прибор, присъединен към отрицателния полюс на източника на ток.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!