Werbung
 Übersetzung für 'електрозахранване' von Bulgarisch nach Deutsch
NOUN   електрозахранване | електрозахранването | електрозахранвания | електрозахранванията
Stromeinspeisung {f}електрозахранване {ср}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • За новите системи е необходима електрозахранване с честота 400 кХц, за това са поставени три преобразувателя на честотата.
 • Обаче източниците за електрозахранване на изтралените през 1950-те години дънни мини се оказват разредени, а техните взриватели – неработоспособни.
 • е тип компютърна памет, която изисква постоянно използване на електрозахранване за възможността да се запазва записаната в нея информация.
 • С началото на 20 век парните локомотиви постепенно започват да бъдат измествани от електрически и дизелови локомотиви, а железниците напълно преминават към електрозахранване след края на 1930-те години.
 • Основните цели на умните мрежи е да се осигури най-качественото електрозахранване на потребителите и да се оползотвори максимално енергията от възобновяеми енергийни източници.

 • Системата се отличава със солидни размери и се нуждае от значително електрозахранване, което принуждава разработчика да създаде за нея корабна платформа със солидни размери.
 • Благодарение на липсата на прибори и механизми, изискващи електрозахранване, с оръдията за няколко часа могат да се въоръжат железопътни платформи и полеви батареи.
 • Тази характеристика предоставя постоянно електрозахранване към балансиран линеен товар.
 • Те се предлагат и онлайн и често се продават с необходимите кабели, електрозахранване, както и филтри в един комплект.
 • Предвиждало се е танковете да преминават по двойки, като преминаващия по дъното танк е херметизиран, без екипаж и получава електрозахранване и управление от танка на брега.

 • Зоната е водоснабдена и има изградено двойно електрозахранване.
 • За тях няма особено значение къде се намират физически – стига да имат достъп до лаптопа си, интернет и стабилно електрозахранване.
 • Обикновено каните имат отделна електрозахранваща поставка (свързана чрез кабел с мрежата за електрозахранване), от която се отделят и се пренасят, без да се ограничават от дължината на кабела.
 • Дворецът притежава собствено електрозахранване, което се осигурява от малка водноелектрическа централа „Сименс“, инсталирана през 1912 г.
 • Хижа „Ехо“ е водоснабдена и е с автономно електрозахранване.

 • Системите за безопасност са проектирани така, че да устоят на откази, включително по обща причина, и да са в състояние да изпълнят функциите си при загуба на електрозахранване.
 • За източник на електрозахранване е използвана акумулаторна батерия.
 • Употребата на слънчеви панели и малки ветрогенератори се увеличава, особено в отдалечените райони на страната и провинциите без редовно електрозахранване.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!