Werbung
 Übersetzung für 'електролиза' von Bulgarisch nach Deutsch
химия
Elektrolyse {f}
електролиза {ж}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'електролиза' von Bulgarisch nach Deutsch

електролиза {ж}
Elektrolyse {f}химия
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • представлява разтвор, получен чрез електролиза, при който сребърни йони се суспендират в дестилирана вода.
 • Използването на атомна енергия за производство на водород е възможно чрез различни процеси: химични, електролиза на водата, високотемпературна електролиза.
 • се получава при електролиза на натриев борат.
 • Полученият маслообразен разтвор се разтваря в NaOH и се подлага на електролиза.
 • Химически чисто желязо се получава с помощта на електролиза от разтвори на негови соли.

 • Освен това те имат сравнително високо свръхнапрежение при електролиза.
 • Пречистването на златото става чрез електролиза, при което се получава злато с чистота 99,95%.
 • Електроанализът е физичен метод в аналитичната химия, основан на претеглянето на веществата, отлагащи се на електрода в свободно състояние или като окиси при електролиза.
 • Чрез подходящи способи като метод на зонно топене или многократна електролиза на солни разтвори на индиев(I) хлорид суровият продукт може да бъде обработен до над 99,99% чист индий.
 • Дестилирана вода, с определено количество на литиеви йони, се подлага на електролиза между анод от платина и катод от паладий.

 • Получава се при електролиза на разтвор на калиев хлорид.
 • Първо чрез химическа обработка се добива глинозем (алуминиев оксид), а след това, чрез неговата електролиза, се извлича чистият метал.
 • сред редица безуспешни опити Хъмфри Дейви получава стронция в силно неочистено състояние чрез електролиза.
 • При електролиза на натриев хлорид с медни електроди в разтвора се получава CuOH.
 • При електролиза на мед, никел и др.

 • Друг метод а промишлено получаване на метала е електролиза на стопилка на MgCl2 от карналит или морска вода.
 • От предложените методи за редукция и електролиза на NaOH, по-евтин се оказва електролизата на NaCl, смесен с малки количества CaCl2.
 • Уран може да се получи и чрез електролиза на уранов тетрафлуорид.
 • английският химик Хъмфри Дейви го описва като „Aluminum“ и се опитва да го произведе, осъществявайки електролиза на глина.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!