Werbung
 Übersetzung für 'електролит' von Bulgarisch nach Deutsch
химия
Elektrolyt {m}
електролит {м}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'електролит' von Bulgarisch nach Deutsch

електролит {м}
Elektrolyt {m}химия
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • За разлика от ултракондензаторите, при които разтворителят на електролита не участва в механизма за съхранение на заряд, при батериите разтворителят на електролита допринася за междуфазата твърдо вещество-електролит.
 • Големият ток през батерията може да причини бързо натрупване на топлина, потенциално водещо до взрив или изпускане на водород и електролит, който може да изгаря тъкани, да причини слепота или дори смърт.
 • Понятието електролит е въведено от Фарадей, който определя електролитите като вещества, чиито водни разтвори провеждат електричен ток.
 • При електролит бариев хидроксид е възможно използването на по-евтини никелови електроди.
 • Волта изобретява галваничната батерия, наречена „волтов стълб“, която представлява набор от галванични елементи, всеки от които се състои от метален диск, слой електролит и диск от друг метал.

 • Понеже клетките с течен електролит в повечето оловно-киселинни батерии са отворени, зареждането с по-високи напрежения генерира кислород и водород от електролизата на водата, създавайки експлозивна смес, която при наличието на искра може да се възпламени.
 • Приложение намира и като електролит (стопилка) в горивни елементи.
 • Движещата сила на процеса е взаимодействието на йоните с водата, при което се образува слаб електролит в йонен или молекулярен вид.
 • Оловно-киселинният автомобилен акумулатор е направен от олово и оловни съединения, пластмаса (полипропилен), електролит (воден разтвор на сярна киселина).
 • Във воден разтвор амониевият хлорид се отнася като силен електролит и се дисоциира на амониеви катиони и хлоридни аниони.

 • Ламбда сондата от прагов тип действа на принципа на галваничен елемент (или твърдооксиден топливен елемент) с твърд електролит във вид на керамика от циркониев диоксид (ZrO2) (или титанов диоксид).
 • Горивните елементи (клетки) с твърд оксиден електролит (Solid oxide fuel cell, SOFC) са най-ефективните и най-перспективните от всички изброени дотук.
 • Това са реакции, протичащи между водни разтвори на електролити.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!