Werbung
 Übersetzung für 'електромагнетизъм' von Bulgarisch nach Deutsch
електр.физ.
Elektromagnetismus {m}
електромагнетизъм {м}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'електромагнетизъм' von Bulgarisch nach Deutsch

електромагнетизъм {м}
Elektromagnetismus {m}електр.физ.
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
  • Преподава механика, термодинамика и електромагнетизъм, както и обща физика в другите факултети.
  • Аналогично, класическите теории на полето като общата теория на относителността и класическият електромагнетизъм са онези, които не използват квантова механика.
  • Джоузеф Хенри (...) е американски физик, допринесъл много за изследването на явлението електромагнетизъм.
  • e френски физик, известен с трудовете си по термоелектричество, електромагнетизъм и метеорология.
  • Законът е магнитен аналог на закона на Гаус и е едно от четирите уравнения на Максуел, образуващи основата на класическия електромагнетизъм.

  • Теоретичната физика е исторически вдъхновена от философията и метафизиката, например обединението на електричеството и магнетизма в единна теория – електромагнетизъм е станало по този начин.
  • След първите успехи в изследванията на Фарадей по електромагнетизъм следва около десетгодишна пауза и до 1831 г.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!