Werbung
 Übersetzung für 'електромагнитни' von Bulgarisch nach Deutsch
физ.
elektromagnetische Wellen {pl}
електромагнитни вълни {мн}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Представлява избирателно поглъщане на електромагнитни вълни от кристали.
 • Всички електромагнитни вълни се разпространяват във вакуум със скоростта на светлината.
 • Имат носов орган отпред на върха на черепа, който излъчва електромагнитни вълни, използвани за засичане на плячката.
 • Електромагнитен спектър е диапазонът на възможните електромагнитни излъчвания.
 • е технология за безжично предаване на цифров сигнал посредством електромагнитни вълни в радиодиапазона.

 • Тенденциите в производството на оръжия за снайперистка употреба са, да се експериментират различни електромагнитни пушки, самонасочващи се куршуми и др.
 • При разпространение на електромагнитни вълни във вълновод може да се наблюдава "фазова сингулярност".
 • Път за предаване на електрически или електромагнитни сигнали.
 • Устройството се състои от електромагнитни намотки, позитивно заредени с електрическо напрежение от 10 до 100 киловолта, които съдържат положителни йони, използвайки привличането им към отрицателните електрони.
 • Електромагнитна съвместимост (EMC) в сферата на електронната техника е способността на техническите средства едновременно да работят в реални условия с необходимото качество, когато са изложени на непреднамерени електромагнитни смущения и да не създават неприемливи електромагнитни смущения към други технически средства.

 • "Ци" се проявява чрез различните полета и сили – гравитационни, ядрени, електромагнитни, торсионни, темпорални и биополета, както и чрез прехода им от едно в друго.
 • Основни области на научна и преподавателска дейност: електрически машиния, електромагнитни изчисления.
 • Процесът на еволюция на смущенията, възникнали в електромагнитните полета носи името електромагнитни вълни.
 • В зависимост от своята природа полетата се делят на електромагнитни, гравитационни, вълнови (квантувани) и полета на ядрени сили.
 • Понятието се свързва най-често с устройството за предаване на електромагнитни вълни – радиопредавател.

 • е германски физик, експериментално доказал наличието на теоретично обоснованите от Джеймс Максуел електромагнитни вълни.
 • В кварковата епоха на ранната Вселена електрослабите сили се разделят на електромагнитни и слаби ядрени сили.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!