Werbung
 Übersetzung für 'електромагнитно' von Bulgarisch nach Deutsch
физ.
elektromagnetische Wechselwirkung {f}
електромагнитно взаимодействие {ср}
физ.
elektromagnetische Strahlung {f}
електромагнитно излъчване {ср}
физ.
elektromagnetisches Feld {n}
електромагнитно поле {ср}
3 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Неутронните звезди се засичат по тяхното електромагнитно излъчване.
 • Основни области на научна и преподавателска дейност: нелинейни електрически и магнитни вериги, електромагнитно поле, феромагнитни стабилизатори, нелинейни динамични системи.
 • Радарът се състои от мощен – десетки и стотици киловати – генератор на електромагнитно лъчение (често магнетрон) и от приемник.
 • Ефективната температура на дадено небесно тяло (например звезда или планета) е температурата на абсолютно черно тяло, което би излъчило същото количество електромагнитно лъчение.
 • потенциално опасно електромагнитно излъчване при микровълнови честоти.

 • Задейства се второ радиочестотно електромагнитно поле, което кара протоните да погълнат допълнителна енергия.
 • Радиофобията не бива да се бърка с признаците на реални поражения, причинени от радиация, по-специално от източници на електромагнитно излъчване.
 • Няма убедителни доказателства и за ефективността на терапията с електромагнитно импулсно поле за подобряване на функционирането, както и никакви доказателства за облекчаване на болката при остеоартрит.
 • През 1832 година английският физик Майкъл Фарадей теоретически предсказва съществуването на електромагнитно излъчване.
 • Гама-лъчите, за разлика от α-частиците и β-частиците, не се отклоняват в електромагнитно поле.

 • Контакторът е апарат за управление с две устойчиви положения (включено и изключено), чието задвижване е автоматично (пневматично, хидравлично, електромагнитно).
 • Напредъкът в електромагнитната теория през 19 век довежда до откритието, че светлинните вълни всъщност са електромагнитно излъчване.
 • Предметът на електродинамиката включва връзката между електрически и магнитни явления, електромагнитно излъчване (в различни условия, както свободно, така и в различни случаи на взаимодействие с материята), електрически ток (най-общо казано, променлив) и неговото взаимодействие с електромагнитно поле (електрическият ток може да се разглежда при това като набор от движещи се заредени частици).
 • При такова поле няма електромагнитно излъчване.
 • Електромагнитна спектроскопия е спектроскопия при поглъщане или излъчване на кванти електромагнитно излъчване.

 • Електромагнитната сила е силата, действаща върху заредена частица, причинена от електрическото, магнитното или електромагнитно полета на средата, в която тя се намира.
 • Трансмисията е с електромагнитно сцепление.
 • където [...] е спектралната яркост на външното електромагнитно поле (виж Закон на Планк).
 • Стартер (пусков електродвигател) – с електромагнитно включване и муфа за свободен ход; мощност – 1,3 kW.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!