Werbung
 Übersetzung für 'електронно' von Bulgarisch nach Deutsch
интернетфин.
Onlinebanking {n}
електронно банкиране {ср}
интернет
E-Mail {n} {f}
електронно писмо {ср}
2 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Тъй като съотношението на електронните завъртания към грам е постоянно за определен вид асфалтен , тогава количеството асфалтен в нефта може да бъде определено чрез измерване на неговия електронно-спинов резонанс.
 • провежда за пръв път в България електронно и дистанционно гласуване.
 • Директива (RoHS) е тясно свързана с Директива 2002/96/EC за отпадъците от електрическо и електронно оборудване (WEEE), която определя целите за събиране и рециклиране на електроника и е част от законодателна инициатива за разрешаване на проблеми, свързани с реализиране на количествата отпадъци от електронно и електрическо оборудване.
 • Електронен захват (среща се също като електронно улавяне и електронно залавяне) е пример за радиоактивен разпад в резултат на слабо ядрено взаимодействие.
 • Насочването по ъгъл на елевация е електронно, по азимут – механично (със завъртане на антенния пост) и електронно (отклонение на лъча с помощта на ФАР).

 • За периода 2001 – 2017 е участвала в общо 36 проекта, повечето от които са свързани с развитието на Информационното общество, ИКТ развитие, разработване на електронно съдържание и електронно обучение (в 11 като ръководител, в 25 като ключов експерт, експерт или участник).
 • Експерт по технологии с проследяване на погледа, електронно обучение, ползваемост и ефективност на системи за електронно обучение, оценяване и качество на обучението.
 • Вътрешните избори бяха проведени чрез електронно дистанционно гласуване – първото електронно гласуване в България, и по пощата, след регистрация.
 • През канала за електронно банкиране през 2013 г.
 • • Април – Kobo пуска Aura H₂0, първият в света водоустойчив електронно четец, за комерсиално ползване.

 • „Литературен клуб“ е българско месечно електронно списание за литература.
 • Capsule (...) е японско електронно дуо, състоящо се от вокалистката Тошико Кошиджима и продуцента Ясутака Наката.
 • Акронимът ИУЕЕО означава „излязло от употреба електрическо и електронно оборудване“ и навлиза в българската терминология при приемането в българското законодателство на наредба определяща нормативните условия за работа с ЕЕО (електрическо и електронно оборудване) и ИУЕЕО , която е преведена и въведена в българското законодателство от така наречената WEEE Directive (Директива за ИУЕЕО) на Европейския съюз.
 • В Индипендънс френското електронно дуо Дафт Пънк заснемат свой филмов проект.
 • В процеса, познат като бета разпад, един долен кварк в неутрона може да се превърне в един горен кварк чрез излъчване на виртуална частица W- бозон, който се превръща след това в електрон и електронно антинеутрино.

  Werbung
  © dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
  Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
  Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!