Werbung
 Übersetzung für 'електрон' von Bulgarisch nach Deutsch
физ.химия
Elektron {n}
електрон {м}
2
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'електрон' von Bulgarisch nach Deutsch

електрон {м}
Elektron {n}физ.химия
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Молекулата на флуора, F2, има ковалентна връзка, образувана чрез сдвояване на несводения 2"p"-електрон.
 • Подобно на другите алкални метали, литият има един валентен електрон, който лесно се отдава, за да се образува катион.
 • След улавянето на вътрешен електрон от ядрото, външен електрон от обвивката запълва освободената „дупка“, и в хода на този процес се излъчват един или повече рентгенови фотони (характеристично рентгеново излъчване).
 • Сър Джоузеф Томпсън пръв открива през 1897 лептона електрон.
 • В рамките на атома енергията за отделяне на първия електрон е най-ниска и нараства при отделянето на всеки следващ.

 • Думата електрон идва от гръцката „ήλεκτρον“, което означава кехлибар.
 • Валентният електрон е електрон от даден атом, който може да участва в образуването на химични връзки.
 • На фигурата е даден пример на диаграма за Анихилация на двойката електрон-позитрон.
 • Като част от електрон-транспортна верига, НАДФ− приема чрез феродоксин-НАДФ+ редуктазата електроните избити от фотосистема || в последната стъпка от веригата по време на светлината фаза на фотосинтезата.
 • Бета-разпадът в атомната и ядрената физика е вид радиоактивен разпад, при който се излъчва бета-частица – електрон (β−) или позитрон (β+).

 • Четирите квантови числа определят недвусмислено квантовото състояние на даден електрон в атома.
 • В процеса, познат като бета разпад, един долен кварк в неутрона може да се превърне в един горен кварк чрез излъчване на виртуална частица W- бозон, който се превръща след това в електрон и електронно антинеутрино.
 • Електронната структура на никела е 1s22s22p63s23p63d84s2, прибавя се електрон към 3d подслоя.
 • В окислителното фосфорилиране електроните се прехвърлят от високоенергиен донор на електрони (напр. ...
 • ФАД (окислената му форма е хинонова) приема два протона и два електрона като се превръща във ФАДH2 (хидрохинонова форма).

 • Най-външният електронен слой на атома в несвързано състояние е известен като валентен слой и електроните в него се наричат валентни електрони.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!