Werbung
 Übersetzung für 'етаж' von Bulgarisch nach Deutsch
NOUN   етаж | етажът | етажи | етажите
етажа
Etage {f}етаж {м}
5
архит.
Geschoss {n}
етаж {м}
4
архит.стр.
Stockwerk {n}
етаж {м}
4
архит.стр.
Stock {m} [Stockwerk]
етаж {м}
4
архит.стр.
Geschoß {n} [südd., österr. mit langem »o«] [sonst alt] [Stockwerk]
етаж {м}
4
2 Wörter
Erdgeschoss {n} <EG>приземен етаж {м}
erster Stock {m}първи етаж {м}
архит.стр.
Dachgeschoss {n} <DG>
тавански етаж {м}
4 Wörter
im dritten Stock wohnen {verb}живея на третия етаж
9 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Първият етаж е на междинно ниво в колоните.
 • Подземният етаж е разположен на около 1,10 m под нивото на терена.
 • На първия етаж са разположени учебните зали, театърът и дирекцията на училището, а галерията е на горния етаж.
 • Например в Амфитеатъра на Флавиите (Римският колизеум) всеки етаж има колони и капители в различен стил.
 • Първоначално долният етаж на къщата е бил отворен, цялата къща е била на колони и на леко засводени конструкции, наречени – хиприи.

 • Междинен етаж – На първия етаж, където е арт-галерията ще се възстанови и сега съществуващият междинен етаж с площ от около 100 m².
 • Отделните части на двореца в миналото са били разделени йерархично – приземният етаж е бил предназначен за стопанските и работни дейности, на втори етаж са били съсредоточени репрезентативните помещения, третият етаж е подчертавал епископската и светската официална власт.
 • Ползват се термините "подземен етаж", "полуподземен етаж", "надземен етаж", обяснени в Допълнителните разпоредби на Закона за устройство на територията.
 • Типичната дървесна гора се разделя на горен етаж, включващ короните на дърветата, и долен етаж, който от своя страна обхваща няколко пласта – на храстите, на тревите, на мъха и почвените микроорганизми.
 • Етаж 2 на камбрий е неименуван горен етаж на серията терановий.

 • Типичната за възрожденската българска къща механа е разположена в приземния етаж, а на първия етаж се намират етнографската експозиция и гостната стая.
 • Първият етаж е приземен и от него се влиза.
 • Изграждането на допълнителен втори етаж на Вътрешния двор на девиците започва при Карл V.
 • Самата вила представлява двуетажна сграда, обърната на югозапад.
 • Паласио до Планалто е висок четири етажа, а общата му площ е 36 000 m².

 • Мостът има два етажа, но от 1981 г.
 • Белетаж ([...] – красив/прекрасен етаж) или също пиано нобиле ([...] – „великолепен/благороден етаж“) описва в архитектурата на барока и класицизма представителния етаж на сграда, в който са разположени балните, тържествени зали и помещения.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!