Werbung
 Übersetzung für 'етика' von Bulgarisch nach Deutsch
наук.фил.
Ethik {f}
етика {ж}
образ.проф.
Berufsethik {f}
професионална етика {ж}
2 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'етика' von Bulgarisch nach Deutsch

Werbung
етика {ж}
Ethik {f}наук.фил.

професионална етика {ж}
Berufsethik {f}образ.проф.
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Аристотел е автор на „Никомахова етика“.
 • Създател е на специализирания сайт „Медиите в България: право и етика“.
 • Докато нормативната етика се отнася до въпроси като „Какво трябва да направя?
 • Най-общо казано, нормативната етика може да бъде разделена на под-дисциплини – морална теория и приложна етика.
 • Има широк кръг научни интереси в областите на медицинската (био) етика, клиничната етика и клиничната етична консултация, бизнес етиката, мениджмънт и етика на палиативните грижи, медико-социални проблеми на общественото здраве, епидемиология на неинфекциозните заболявания.

 • В епикурейството са обособени три основни области: физика, логика и етика.
 • Защитата и противодействието срещу дифамация е много трудно, понеже по съществото си налага ограничителен режим върху средствата за масово осведомяване, а това de jure е недопустимо, а и по съществото си дифамационните обществени отношения се регламентират от правилата на журналистическата етика, които имат препоръчителен характер.
 • Той е професор по философия, логика, метафизика и етика на Филипс-Университет Марбург (1590).
 • е председател на Комисията за етика в електронните медии към Националния съвет за журналистическа етика, която прилага Етичния кодекс на българските медии.
 • Аристотел не одобрява концепцията за Благо и е обсъждал това няколко пъти в двата си значителни етически труда – „Евдемова етика“ и „Никомахова етика“.

 • Етичният маркетинг се отнася до употребата на маркетинговата етика в маркетинговия процес.
 • защитава професура на тема "„Оценка на възможността за намиране на католическа етика в етичната система на Макс Шелер“" в Католическия университет в Люблин.
 • Тъй като медицинската етика е обвързана с всички аспекти на медицинаската практика, нормите които тя определя са обхващащи за цялата сфера на здравеопазването.
 • Във философската терминология понятието „антиномия“ има по-обособено значение в етиката.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!