Werbung
 Übersetzung für 'етимология' von Bulgarisch nach Deutsch
линг.
Etymologie {f}
етимология {ж}
3
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'етимология' von Bulgarisch nach Deutsch

етимология {ж}
Etymologie {f}линг.
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Инана ("Inanna", също Нинана, вероятна етимология – „владетелка на ветровете“) е шумерска богиня на плодородието, плътската любов, битките и раздора, господарка на планетата Венера.
 • Римската богиня Диана има подобна етимология, но няма пряка връзка с Диона.
 • Омографите са думи, които се пишат по един и същ начин, но се различават по значение, произход (етимология) или произношение.
 • Науката, изучаваща произхода и развитието на думите се нарича етимология.
 • Момчил Христов Чалъков е български езиковед славист, който работи в областта на българската етимология, диалектология и славянското езикознание.

 • Старите имена на селищата в областта са със славянобългарска етимология.
 • В полза на тази етимология говори и българския синоним на руската дума сажень – разтег.
 • Йордан Заимов смята, че името "Θολός" има българска етимология и произлиза от "Δολός", което пък идвао от българското "дол".
 • Кулич "(с етимология от кула)" е ранносредновековно (късноантично) укрепление при устието на река Велика Морава (Морава) в Дунав.
 • Самото име Чамурия или Чамерия, въпреки неговата етимология, се приема от Гърция за проява на албански иредентизъм.

 • Според алтернативни лингвистични трактовки, обосноваващи се на античната етимология, на югоизток планинският масив на Пинд завършва с планината Ета.
 • Йордан Заимов смята, че името "Σιάτιστα" има българска етимология и произлиза от "Сѣчища".
 • Според народната етимология името на селото произхожда от намиралия се в него хан.
 • Името има най-вероятно гръцка етимология – περιστέρι означава гълъб.
 • Натанаил е мъжко име с еврейска етимология, буквално означава „Даден от Бога“.

 • Някои предполагат, че е получено от римското име Арторий, с неясна етимология, но най-вероятно с етруски произход.
 • Хирам е мъжко еврейско име с етимология от/ [...] („благороден“).
 • Йордан Заимов също смята, че името "Σφίλτσι" има българска етимология, но произлиза от "Вилци" < "Билци" от сандхи поради свързване с члена "της" или предлога "εις".
 • На повечето езици думата за новини има сходен смисъл и етимология – [...] (от "new" – нов); [...]; [...]; а [...].
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!