Werbung
 Übersetzung für 'етиология' von Bulgarisch nach Deutsch
мед.
Ätiologie {f}
етиология {ж}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'етиология' von Bulgarisch nach Deutsch

етиология {ж}
Ätiologie {f}мед.
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Основни аспекти на епидемиологията включват: етиология, разследване на епидемиологични огнища, наблюдение на разпространението на заболяване, скрининг, биомониторинг и сравняване на лечения и лечебни ефекти, например при клинични изследвания.
 • е установена неговата етиология и на нозологичната единица е присвоено настоящото име.
 • В някои случаи трудова терапия или говорна терапия могат да подобрят агнозията, в зависимост от нейната етиология.
 • Статиите покриват теория, етиология, терапия, социално въздействие на болестта и методи на изследване.
 • Синдром на хроничната умора (СХУ) е болестно състояние с неизяснена етиология.

 • окончателно е изяснена неговата етиология, клиника и патологоанатомични изменения.
 • с дисертация по психогенната етиология на деменция прекокс.
 • При хронични или медицински патологии с неизвестна етиология се използват други методи.
 • Широката етиология на заболяването и сходството на клиничните признаци независимо от причинителя става причина групата от заболявания да бъдат наричани с общото наименование настинка.
 • Чернодобна хепатотоксичност и чернодробна стеатоза с различна етиология.

  Werbung
  © dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
  Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
  Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!