Werbung
 Übersetzung für 'етичен' von Bulgarisch nach Deutsch
ethisch {adj}етичен
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'етичен' von Bulgarisch nach Deutsch

етичен
ethisch {adj}
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Процесът на обрязване е безвъзвратен и в много държави по света се практикува на новородени, което поражда етичен проблем.
 • Кратко разсъждение от морално-етичен характер.
 • В творби ѝ има доминиране на причудливото и приказното като естетически и етичен елемент, което придава на прозата ѝ оригинален характер.
 • Мур е известен със своята защита на здравия разум, своя етичен ненатурализъм и своя много ясен и премерен стил на писане.
 • Имперският декрет към войниците и моряците (на японски: 軍人勅諭, "гунджин чокую") е официалният етичен кодекс за поведението на японските военни.

 • За целта извършва обучения, организира международни конференции, регламентира етичен кодекс.
 • Например в случая на Едуард Сноудън разобличението се изтъква като последният възможен етичен акт.
 • Възникването на проблем от етичен характер може сериозно да навреди на успешното професионално развитие на консултанта.
 • Журналистическата етика и стандарти обхваща етичните принципи и добри практики в професионалната журналистика, и приложим от журналистите „етичен кодекс“, "журналистически канон" или също като „кодекс на честта“ .
 • Установявайки автократично и централизирано държавно управление, Хан Уди приема принципите на конфуцианството за държавна философия и етичен кодекс на своята империя.

 • Снобизмът е различно качество от лицемерието, въпреки че двете имат припокриващ се етичен и донякъде естетичен периметър.
 • Изучаването на етичен маркетинг следва да бъде включен в областта на приложната етика и включва проверка за това дали дадени продукти или услуги се представят по почтен и фактологичен начин по отношение на културните и социални ценности.
 • Бел обаче не е призната от Нобеловия комитет като част от колектива откриватели, което предизвиква известни спорове от етичен характер.
 • Тази биотехнология се занимава с етичен спор в човешкото генетично инженерство.
 • Центърът предлага се информация относно правата и задълженията на студентите и спазването на университетския етичен кодекс.

 • Тейлър през 1932 по време на Голямата депресия, като съвкупност от указания за съживяване на бизнеса, и е възприет, като етичен стандарт от Ротари през 1942.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!