Werbung
 Übersetzung für 'етически' von Bulgarisch nach Deutsch
ethisch {adj}етически
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'етически' von Bulgarisch nach Deutsch

етически
ethisch {adj}
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Книгата е философски роман, разглеждащ етически проблеми като Бог, свободата на волята и морала.
 • Социално-критическата и антифашистка ориентация на неговите творби се съчетава с религиозни и етически въпроси.
 • Масонството оказва влияе на много произведения на Грант Ууд, както и на неговите морални и етически убеждения.
 • Обикновено в него се включва набор от навици и начин на мислене, усвоени и използвани от хората в ежедневието, и в съответствие с възприетите текущо практически, етически и когнитивни ценности.
 • Той обосновава рационалистичния етически атеизъм, поставящ под съмнение вярата във всемогъществото на боговете.

 • Някои учени смятат, че разобличителите би трябвало да се възприемат предимно като водени от етически принципи въпреки препятствията и че биха били повече уважавани, ако се развият научните положения на т.нар.
 • е ирландско-британска романистка и философка, известна с творбите си, в които съчетава остри сюжети с богата обрисовка на действащите лица и често засяга етически или сексуални теми.
 • Същността му като такъв се определя от факта, че е поставен между утвърдените нравствени и етически норми и крайните проявления на човешкия характер.
 • Изследователското внимание е насочено към взаимопроникванията и границите на светогледите – религиозни, естетически и етически – и към техните продуктивни въздействия.
 • Аристотел не одобрява концепцията за Благо и е обсъждал това няколко пъти в двата си значителни етически труда – „Евдемова етика“ и „Никомахова етика“.

 • Консеквенциализмът е група етически теории, централният пункт на които е, че за моралната стойност на всяко действие може правилно да се съди единствено по последиците, които са настъпили от извършването, а не от намеренията на този, който върши действието.
 • Той пренася на българска почва различни версии на водещите нормативни етически и философски теории, главно от Германия, където са завършили най-видните автори, пишещи по проблемите на етиката.
 • Обикновено под ригоризъм се разбира "нравствен (морален, моралистически, етически) ригоризъм" – ригоризъм в спазването на нравствени норми.
 • Целомъдрието (в будизма се нарича: въздържание) е в християнството добродетел, а в будизма етически принцип, това е, когато човек се въздържа от секс, сексуални помисли.
 • Програми и опити с хора в националсоциализма, японски експерименти с военнопленници са последвани от Нюрнбергския лекарски процес (1947), на който е съставен и Нюрнбергският кодекс, който дава основата за провеждане на необходими и етически сдържани медицински опити с хора.

 • В етически план е изведен принципът за благоговение към живота сам по себе си ("Ehrfurcht vor dem Leben").
 • Макар жертвите на подобни неупълномощени официално от властта хора нерядко да са истински престъпници, виджилантите могат да имат собствени етически представи, различаващи се от общоприетия морал и в такъв смисъл те могат да намират за виновен човек, който според общоприетия морал е невинен; който не е доказан като престъпник по правилата за доказване в наказателното право; както и могат да налагат непропорционални според общия морал наказания за определени простъпки.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!