Werbung
 Übersetzung für 'етнически' von Bulgarisch nach Deutsch
ethnisch {adj}етнически
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'етнически' von Bulgarisch nach Deutsch

етнически
ethnisch {adj}
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Населението на провинция Шанси е съставено почти изцяло от националността хан етнически китайци (99,7%).
 • Ярък пример за националната традиция, поддържан от всички етнически групи, е ежегодно отбелязвания Ден на благодарността.
 • Населението се състои от няколко етнически групи, като 3 са основните.
 • Населението на Нзерекоре се състои от различни етнически групи: Герзе и Мано (автохтонно население), Кониаке, както и голяма общност от Фулбе.
 • Десетките етнически групи в Китай, които са малцинства, имат свой език и свой собствен фолклор и много от тях имат собствена система на писане: много от която съдържа ценна историческа и културна информация, както и много уникални митове.

 • Регионът е един от най-разнородните региони по етнически състав с представени над 50 различни етнически групи.
 • Днешните етиопци не са еднородна етническа група, а включват основно две етнически групи в страната.
 • Действителният брой на циганите е труден за установяване както поради вътрешното разнообразие в тяхната общност, така и поради факта, че техни представители се определят като етнически българи или етнически турци.
 • Етнология "(от гръцки: ἔθνος – „народ“ + λόγος – „знание“)" е дял на антропологията, който изучава процеса на формиране и развитие на различните етнически групи, тяхната идентичност, форми на културна самоорганизация, закономерностите в колективното им поведение и взаимодействие с други етнически групи, връзките между отделните личности и социалната среда в групата.
 • От тях 2694 жители са етнически молдовци, а 528 души са от други етнически групи.

 • Интересното е, че нуристанците нямат преки етнически връзки с калашете – тези етнически групи идват от различни клонове на индоиранци, което разделение е вероятно няколко хиляди години назад.
 • В провинция Куанг Бин живеят 24 етнически групи, като по-голямата част от тях са етнически виетнамци кин, следвани от народа ван кию и народа тут.
 • Населението на Северна Корея е едно от най-хомогенните в етнически и езиков аспект.
 • През XIX век в Косово, както и в останалата част на Балканския полуостров, се пробужда етнически национализъм.
 • 97% от населението са етнически бошняци (2005).

 • Градът придобива печална известност в резултат на произтеклите тук от 26 до 29 февруари 1988 година тежки етнически сблъсъци (наречени Сумгаитски погром) между азери и арменци, при които загиват десетки и са ранени стотици жители, преобладаващо етнически арменци.
 • Населението е съставено само от етнически българи.
 • Официално правителството на Китайската народна република признава 56 етнически групи в страната.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!