Werbung
 Übersetzung für 'етнология' von Bulgarisch nach Deutsch
етн.наук.
Ethnologie {f}
етнология {ж}
2
етн.
Völkerkunde {f} [veraltet]
етнология {ж}
2 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'етнология' von Bulgarisch nach Deutsch

етнология {ж}
Ethnologie {f}етн.наук.

Völkerkunde {f} [veraltet]етн.
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Съдържа разделите: „Михаил Арнаудов – личност, творчество, идеи“, „Фолклор и етнология“, „Културология“, „Литературознание“ и „Езикознание“.
 • Митрополит Григорий е автор на 25 книги и 120 статии в областта на теологията, каноническото право и сравнителната религия и етнология, много от които издадени на български.
 • Чете лекции по Етнология, Извъневропейска етнология и Антропология на социализма, Етнология и политика, Етнологически модели в културната антропология, Национални идеологии и национална сигурност на Балканите, Национална сигурност в социалистическа България и Национално миротворчество и държавна политика.
 • „Български фолклор“ е рецензирано научно списание на Института за етнология и фолклористика с етнографски музей при Българската академия на науките.
 • на базата на Института за сърблужишка етнология, който е който е създаден на 1 май 1951 г.

 • Плод на нейните усилия е формирането в 1984 - 1985 година на Института по етнология при Природо-математическия факултет, който по-късно прераства в Институт за етнология и антропология.
 • Изследванията му са посветени на проблемите на българската етнология и история, на историята на селищата от Хасковския регион и др.
 • Учи във Факултета по изкуствата в Париж и етнология в Практическата школа за висши науки.
 • Фойт завършва етнология и унгарска филология в университета „Лоранд Етвьош“ в Будапеща (1963).
 • Лектор по Българска литература от Освобождението до края на Първата световна война, Етнология на литературата, История и етнология на новата българска литература, Етнокултура и медии.

 • За основател на правната етнология се приема Ричард Търналд.
 • От 1888 Пауличке изнася лекции по етнология във Виенския университет, а от 1889 до смъртта си е учител в гимназия в квартал Йозефщад във Виена.
 • Лозанка Пейчева е български учен фолклорист и музиколог (етномузиколог), професор в Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей към Българската академия на науките.
 • Член е на Административния съвет на Международната асоциация за етнология и фолклор.
 • е преподавател по етнология в Историческия факултет на Великотърновския университет „Св.

 • Поради относително ограничения си научно-преподавателски потенциал двете специализирани катедри по археология и етнология в рамките на Историческия факултет провеждат учебната си и научноизследователска дейност в тясно сътрудничество със съответните научни институти на БАН.
 • събитията, организирани от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей към БАН, се осъществяват с финансовата подкрепа на Корпоративна търговска банка.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!