Werbung
 Übersetzung für 'етнос' von Bulgarisch nach Deutsch
Ethnie {f}етнос {м}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'етнос' von Bulgarisch nach Deutsch

етнос {м}
Ethnie {f}
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Наталия Цекова е българска актриса от ромски етнос.
 • Нирмал Пурджа (наричан Нимс) е непалски алпинист от магарски етнос, носител на множество световни рекорди в алпинизма.
 • Народност е синоним на етнос (етническа група).
 • е имало 7000 лемки (първата обявена етнос) и 10 000, включително тези, които обявен лемко като втори етнос.
 • В „Очерка“ за пръв път на базата на преки наблюдения е събран автентичен материал за диалектните различия и териториалното разпространение на българския етнос в Македония, Тракия и Мизия.

 • От няколко години тя подпомага финансово тюркоезичния етнос, населяващ тези територии.
 • Минийците според древногръцката митология са полулегендарен автохтонен етнос обитавал ареала на егейската цивилизация в древността.
 • Населението се състои изцяло от българския етнос и мнозинството проповядва Християнската вяра.
 • Разглежда македонците като самостоятелен етнос и преходен между сърбите и българите.
 • Основната религия е християнството, много малка част от населението изповядва ислям и това са представители на ромския етнос.

 • Бирол е мъжко име, характерно за представителите на турския етнос.
 • Асимила́ция в социологията и етнологията означава процес, при който част от социума (или целия етнос) губи своите отличителни черти и ги заменя с други, най-често заимствани от друг етнос.
 • Преобладаващият брой от жителите на Асеновград са българи, като в града има представители на турския и циганския етнос.
 • Религията е важен, но не задължителен елемент за обособяването на един етнос.
 • ... — „племе“, „етнос“ + [...] — „лош“, „безполезен“), също изразителен етноним — екзоетноним с негативна конотация .

 • Ханс Хуго Бруно Селие ([...] , Янош Шейе) е канадски ендокринолог от австро-унгарски произход и унгарски етнос.
 • Георги Фотев е основоположник в България на дисциплините етносоциология и социология на религиите.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!