Werbung
 Übersetzung für 'желателно' von Bulgarisch nach Deutsch
линг.
Wunschsatz {m}
желателно изречение {ср}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'желателно' von Bulgarisch nach Deutsch

желателно изречение {ср}
Wunschsatz {m}линг.
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • При ползването им при почви от II и III клас е желателно почвата да бъде предварително разорана с разкъртвачи.
 • Конструкцията на кипящите и некипящите икономайзери принципно е еднаква, в първия случай водата на изхода е кипяща (желателно е паросъдържанието да не превишава 25%).
 • Освен тези наклонения в някои езици се срещат и други като отрицателно повелително наклонение (прохибитив), желателно наклонение (оптатив), подчинително наклонение (субжонктив) и др.
 • Тази билка е силно токсична и не е желателно да се ползва без лекарско предписание!
 • За да се постигне е желателно да се поставят няколко вентилатора, някои от които вкарват хладен въздух, а останалите изкарват топлия въздух навън.

 • За постигане на желания ефект при слушане на музика от основно значение е подходящото разположение и равносилността на всички звукоизточници, като в същото време е желателно слушателят да се намира в центъра на помещението.
 • След като се отвори матрак, навит на руло е желателно да престои от 24 до 48 часа без да се спи на него, за да се избегне нежелана деформация.
 • Думата „отрицателен“ в конкретния случай няма отношение към това желателно или нежелателно е самото събитие.
 • От пролетта до есента 18-25 °C, през зимния период на покой е желателно растението да се държи в помещения при 15-18 °C.
 • Когато състават на молекулата не може или не е желателно да бъде определен, се използва долен индекс "n".

 • Не е желателно да се приема повече от 10 дена като болкоуспокояващо и повече от три дена като антипиретик без изрично лекарско предписание.
 • Като моден атрибут, с чисто декоративна функция, носната кърпа се носи в горния джоб на мъжки костюми и макар да не трябва цветово да съвпада с вратовръзката, е желателно.
 • Може и само кори, но не е желателно, защото много бързо изсъхват, особено през лятото.
 • Преди да настъпят зимните месеци, желателно е корените да се покрият със слой пръст и сухи листа или мулч, за да се предпази растението от студовете.
 • За всички Linux дистрибуции, е желателно, Midori да бъде инсталиран не от хранилищата, където пакетите често са остарели, а от официалната страница.

 • Безразборното проникване и оставянето на отпадъци (батерии, карбид, храна) не е желателно, тъй като нарушава екологичното равновесие в нея.
 • Това обаче е за сметка на допълнително усложняване на кода, което не е много желателно.
 • Растенията обичат полусенчестите места, не е желателно да бъдат огрявани пряко от слънцето.
 • Интерфейсните характеристики е желателно да бъдат RS232 и/или RS422 за асинхронна комуникация със скорост поне 2400 bps.
 • Анатомията на тялото има точни пропорции, които е желателно да бъдат спазени.

  Werbung
  © dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
  Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
  Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!