Werbung
 Übersetzung für 'жестове' von Bulgarisch nach Deutsch
Gebärdensprache {f}език {м} с жестове и мимика
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'жестове' von Bulgarisch nach Deutsch

език {м} с жестове и мимика
Gebärdensprache {f}
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Тези жестове са се превърнали в метафора на английски: „Публиката даде на филма палец нагоре“ означава, че публиката одобрява филма, независимо дали жестът всъщност е направен.
 • Независимите от говора жестове зависят от културно приетото тълкуване и имат директен вербален превод.
 • Средно кучетата могат да разберат 150 думи или жестове.
 • Безпилотните автомобили трябва да са в състояние и да реагират адекватно към полицията и други пешеходни жестове и невербални знаци.
 • Близо 40-годишна забрана върху употребата на жестовия език като помощно средство в специалните училища за глухи деца, в резултат на което учители и възпитатели не го владеят или най-често си служат с изопачени жестове, за да общуват с децата и учениците в извън учебно време.

 • При празничните ритуали се използват всички достъпни на човека изразни средства: слово, мимика, жестове, музика, танц, маскиране и т.н.
 • Примерно в Сао Паоло, Бразилия именните жестове рядко включват самото име, докато в САЩ почти винаги се ползва инициал.
 • ... – подражаващ на всичко) е театрално представление, в което художественият образ се изгражда без думи – с мимика, жестове и ритмични движения.
 • Свързани термини са копропраксията, означаваща неволни мръсни жестове, копрография, свързана с нецензурни текстове и рисунки.
 • Езикът на знаците се състои най-често от различни жестове възпроизведени с ръцете, като всеки жест или знак означава отделна дума.

 • Също така отделни социални или професионални групи от хора имат специфични за тях жестове и знаци.
 • Скритите модели на Марков са особено известни с приложенията си в разпознаването на глас, ръкопис, жестове, част от реч, музикална тема и др.
 • Например, мишката може да изписва непрекъсната траектория по екрана и отделно от това използва два (или повече) бутона за извършване на елементарни (единични) жестове в контекста на координатите на показалеца.
 • Изразяването на гнева става със специфични мимики и жестове, а често и с не съвсем цензурни думи или агресивни действия.
 • ... "magia" – обреди, ритуали) е употребата на ритуали, символи, действия, жестове и езика с цел използване на свръхестествени сили.

 • Основните елементи на старогръцката драма са действие, актьор, монолог, диалог, мимически жестове, хор.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!