Werbung
 Übersetzung für 'живачен' von Bulgarisch nach Deutsch
Quecksilberthermometer {n}живачен термометър {м}
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'живачен' von Bulgarisch nach Deutsch

живачен термометър {м}
Quecksilberthermometer {n}
Werbung
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • А в съседство е разположен Айдаркенският живачен комбинат, който е третият най-голям производител на първичен живак.
 • Сухите галванични елементи се правят най-вече с участието на цинк или метали от групата на цинка – например въглерод-цинков, живачен и алкално-манганов.
 • През 1942 година е въведен в експлоатация Айдаркенският живачен комбинат, който експлоатира живачните залежи в района.
 • През XVII век той конструира първия живачен барометър – инструмент за измерване на атмосферното налягане.
 • ... – огън и електрон) представлява едноаноден йонен прибор с живачен катод и управляем дъгов разряд.

 • Гърмящият живак (живачен фулминат) – Hg(CNO)2 е иницииращо взривно вещество, сол на фулминовата киселина.
 • По химичен състав е медно-сребърен живачен сулфид с формула Cu9Ag5HgS8.
 • Хипотония се нарича понижаването на кръвното налягане под 100/60 мм живачен стълб при мъжете и под 95/60 при жените.
 • Фаренхайт прави първия живачен термометър в света.
 • Обичайната мерна единица е милиметър живачен стълб (mmHg).

 • Милиметър живачен стълб (означение mm Hg или mmHg) е извънсистемна единица за измерване на налягане, равна на 101 325/760 ≈ 133,322 368 4 Pa.
 • Първите електрокардиограми са записани от Габриел Липман чрез използване на живачен електрометър.
 • Мисията е удължена с 1 ден, което позволява разширяване обема на експерименти по нарастване на кристали на живачен йодид.
 • Рацемичен треонин може да се приготви от кротонова киселина, чрез алфа-функционализиране с живачен ацетат.
 • Открива новия минерал, сребърно-меден живачен сулфид, който е признат в целия свят.

 • Има температура на топене —54 °C и температура на кипене 248° (при 100 мм. живачен стълб).
 • То може да се получи от златоносните пясъци по два метода – живачен и цианиден.
 • Цинобър (наричан също киновар, цинобърит, цинобарит) е име на червен минерал, съдържащ живачен (II) сулфид (хим.
 • Това е налягането, уравновесяващо живачен стълб с височина 760 mm при температура 0 °C; плътност на живака 13 595,1 kg/m3 и стандартно земно ускорение при свободното падане "g" = 9,806 65 m/s2.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!