Werbung
 Übersetzung für 'живеещи' von Bulgarisch nach Deutsch
Wohngemeinschaft {f} <WG> група {ж} лица, живеещи заедно в общо домакинство
1 Übersetzung
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Понастоящем са описани около 1555 вида свободно живеещи морски динофлагелати.
 • Под въздействие на Рудаки творят редица поети, живеещи в двата тогавашни средноазиатски литературни центрове: Бухара и Самарканд.
 • Има доста турци, живеещи в Схарбек.
 • По данни от 2010 г., в хутора няма постоянно живеещи.
 • Те са дънни риби, живеещи на дълбочина около 1000 m.

 • Втората дивизия – Кадохадачо включва 4 общности, живеещи около големия завой на Ред Ривър.
 • Сериалът разказва за живота на семейство вещици, живеещи в измисления крайбрежен град Ийст Енд.
 • Светлия полукръг показва, хората, живеещи в резултатите от положителни действия.
 • Според преброяването през 2002 година има 2588 руснаци, живеещи в Сърбия, и 4156 сърби, живеещи в Русия.
 • В 77 - 79 година Плиний Стари в „Естествена история“ пише, че реката ги разделя на голямокойлалети (Coelaletae maiores), живеещи под Хемус и малокойлалети (Coelaletae minores), живеещи под Родопите.

 • Полухордовите са морски единично живеещи или колониални животни. Хранят се с детрит и водорасли.
 • По данни от преброяването през 2006 г. населението на Казичене наброява близо 5000 постоянно живеещи.
 • Джой успява да върне на свобода и трите вида големи котки, живеещи в Африка.
 • Байкалски тюлен ("Pusa sibirica"), наричан също нерпа, е сред 3-те вида тюлени, живеещи в пресни води.
 • Огиерите живеещи в Сеанчан, наричани Градинари са воини.

 • Към гимназията има и общежитие, в което са настанени учениците, живеещи извън Пловдив.
 • Населението е около 50 души постоянно живеещи. През лятото се увеличава два пъти.
 • е наименование, с което се обозначават гръцкоговорещи мюсюлмани, живеещи в Османската империя.
 • души, живеещи на площ от 3355 кв.
 • Западните буряти, живеещи в района на Иркутск, възприемат положително тенденциите на будизма, но в продължение на векове бурятите, за живеещи в района на Байкал, шаманизмът остава традиционна религиозна тенденция.

  Werbung
  © dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
  Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
  Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!