Werbung
 Übersetzung für 'живи' von Bulgarisch nach Deutsch
wandelndes Gerippe {n} [ugs.] [hum.]живи мощи {мн} [разг.]
бот.T
lebende Steine {pl} [z. B. Lithops]
живи камъчета {мн} [напр. литопс]
2 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Всички живи същества са подложени на радиоактивно лъчение.
 • Родът Гринди се състои от два живи и 3 изчезнали вида.
 • един от 125-те най-велики живи футболисти през 2004 г.
 • Разредът включва едно изчезнало и две живи семейства, всяко с по 5 вида.
 • Интродукцията на нови видове на по-ранно изолирани територии в много случаи води до по-нататъшно смаляване на ареала на видовете живи вкаменелости.

 • Всички живи видове са разпространени в тропическите гористи местности на Америка.
 • Класификацията на костните риби включва над 30 000 живи вида и е разделена на две добре различими групи – ръкоперки (Sarcopterygii), от които са останали само осем живи вида, и лъчеперки (Actinopterygii), към които принадлежат над 99% от съществуващите понастоящем видове.
 • Кимура има 7 деца – 5 от които живи,14 внуци – 13 от които живи, 25 правнуци и 14 праправнуци.
 • В действителност този албум е втората част на предходния ѝ – "Љубав живи".
 • Останалите живи негови братя са Хариберт I и Гунтрам.

 • Според документите едва 12 от общо 14 000 (според други данни – 17 000 и дори 20 000, но точната цифра остава неизвестна) затворници излизат живи от S-21, като само за 7 от тях е потвърдено, че действително са живи.
 • След войната, Боден напуска военноморския флот и постъпва в търговския, като превозва живи растения от Индийския и Тихия океан и роби от Мозамбик.
 • Средно големи, живи и будни.
 • Донорите за трансплантация могат да бъдат живи или починали хора.
 • Според някои вярвяния Армагедон е денят когато земята и всички живи същества ще изчезнат.

 • Експериментира върху живи хора за да установи как въздействат химически отровни вещества върху нервната и дихателната система на човека, прави проби как спира сърцето на живи хора, като инжектира директно бензин, вода или отрова, като това е бил един от любимите му методи за умъртвяване.
 • Пробиотиците като "живи микроорганизми” имат профилактично и терапевтично действие, подобрявайки вътрешния микробен баланс.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!