Werbung
 Übersetzung für 'животински' von Bulgarisch nach Deutsch
animalisch {adj} [auch fig.]животински [също и прен.]
2
Tier- {adj}животински
tierisch {adj} [auch fig.]животински [и прен.]
3 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Те се делят на такива от животински произход и мазнини от растителен произход.
 • В близост до града се среща защитеният животински вид – критски язовец.
 • Експериментално е установено, че приемат и храна от животински произход – гъсеници, храна за риби и дори себеподобни.
 • Зоологическата градина участва в 38 програми за опазване на редки и изчезващи животински видове, както и в ISIS – Международна информационна система за особени животински видове.
 • Тук живеят 95 представители на 27 животински вида.

 • 2. Олигофаги-хранят се с голям брой близкородствени растителни или животински видове.
 • Река Бивър е открита през 1767-1768 г. от трапери, търгуващи с ценни животински кожи.
 • Езерото Бабин е открито от канадски търговци на ценни животински кожи през 1805 г.
 • В него са представени растителни и животински видове характерни за Средна Стара планина.
 • Богати са на разнообразен животински свят. Остров Нгамба е известен със стадата си от шимпанзета.

 • Месмеризъм наречен още животински магнетизъм представлява сбор от древни теории и терапевтични практики.
 • Холестеролът се съдържа основно в хранителните продукти от животински произход.
 • Селото е богато на растителни и животински видове.
 • Мегафауната обединява най-едрите животински видове на планетата.
 • Халата може да има облика на черен вятър, мъгла или облак; Многобройните вариации във формата на халата, от животински и полу-животински до човекоподобни представи говорят, че вярванията в тези демони не са еднородни.

 • Зооморфия или зооморфизъм (от старогръцки "ζοον" – животински; и "μορφη" – форма) е приписване на животински характеристики и функции на хора, неодушевени предмети, природни стихии или митологични същества.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!