Werbung
 Übersetzung für 'защита' von Bulgarisch nach Deutsch
Schutz {m}защита {ж}
7
Verteidigung {f}защита {ж}
6
Wahrung {f}защита {ж} [на интереси и др.]
3
Abwehr {f}защита {ж}
2
2 Wörter
техн.
Korrosionsschutz {m}
антикорозионна защита {ж}
Zivilschutz {m}гражданска защита {ж}
Katastrophenschutz {m}гражданска защита {ж}
електр.
Fehlerstrom-Schutzschaltung {f}
диференциалнотокова защита {ж} <ДТЗ>
Brandschutz {m}противопожарна защита {ж}
Strahlenschutz {m}радиационна защита {ж}
агр.екол.химия
Pflanzenschutz {m}
растителна защита {ж}
3 Wörter
Datenschutz {m}защита {ж} на данните
екол.
Tierschutz {m}
защита {ж} на животните
фонд.
Anlegerschutz {m}
защита {ж} на инвеститори
екол.
Klimaschutz {m}
защита {ж} на климата
право
Wettbewerbsschutz {m}
защита {ж} на конкуренцията
ungeprüft Mutterschutz {m}защита {ж} на майчинството
Verbraucherschutz {m}защита {ж} на потребителите
Konsumentenschutz {m} [österr., schweiz.: Verbraucherschutz]защита {ж} на потребителите
екол.
Bodenschutz {m}
защита {ж} на почвите
екол.
Naturschutz {m}
защита {ж} на природата
право
Rechtsschutz {m}
право {ср} на защита
4 Wörter
Pflanzenschutzmittel {n} средство {ср} за растителна защита
5+ Wörter
ungeprüft
право
Datenschutzbeauftragter {m}
длъжностно лице {ср} за защита на данни
Denkmalschutz {m} защита {ж} на паметниците на културата
иконом.търг.
Verbraucherschutz {m}
защита {ж} на правата на потребителите
иконом.пол.
Verbraucherpolitik {f}
политика {ж} за защита на потребителите
27 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Übersetzung für 'защита' von Bulgarisch nach Deutsch

защита {ж}
Schutz {m}

Verteidigung {f}

Abwehr {f}
Werbung
защита {ж} [на интереси и др.]
Wahrung {f}

антикорозионна защита {ж}
Korrosionsschutz {m}техн.
гражданска защита {ж}
Zivilschutz {m}

Katastrophenschutz {m}
диференциалнотокова защита {ж} <ДТЗ>
Fehlerstrom-Schutzschaltung {f}електр.
противопожарна защита {ж}
Brandschutz {m}
радиационна защита {ж}
Strahlenschutz {m}
растителна защита {ж}
Pflanzenschutz {m}агр.екол.химия

защита {ж} на данните
Datenschutz {m}
защита {ж} на животните
Tierschutz {m}екол.
защита {ж} на инвеститори
Anlegerschutz {m}фонд.
защита {ж} на климата
Klimaschutz {m}екол.
защита {ж} на конкуренцията
Wettbewerbsschutz {m}право
защита {ж} на майчинството
ungeprüft Mutterschutz {m}
защита {ж} на потребителите
Verbraucherschutz {m}

Konsumentenschutz {m} [österr., schweiz.: Verbraucherschutz]
защита {ж} на почвите
Bodenschutz {m}екол.
защита {ж} на природата
Naturschutz {m}екол.
право {ср} на защита
Rechtsschutz {m}право

средство {ср} за растителна защита
Pflanzenschutzmittel {n}

длъжностно лице {ср} за защита на данни
ungeprüft Datenschutzbeauftragter {m}право
защита {ж} на паметниците на културата
Denkmalschutz {m}
защита {ж} на правата на потребителите
Verbraucherschutz {m}иконом.търг.
политика {ж} за защита на потребителите
Verbraucherpolitik {f}иконом.пол.
Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Репортери без граници и Комитетът за защита на журналистите публикуват доклади за свободата на пресата и организират различни кампании в тяхна защита.
 • Бронировката на танка следва тази на Т-80У – диференцирана броня, допълнително подсилена с вградена динамична защита – на куполата това е защита от трето поколение „Кактус“, разработка на НИИ „Стали“.
 • След това е използвана за защита на корейските кораби-костенурки (кобуксон), но с развитието на артилерията тяхната защита става практически безполезна.
 • В зависимост от вида на нападението се прилагат разнообразни тактики за защита.
 • Инспектор инженерна защита в Министерство на държавната политика при бедствия, аварии и катастрофи, ГД „Гражданска защита“, Дирекция „Гражданска защита“ – Област Русе (2007–2009).

 • Фолиата притежават защита срещу ставащите все по-вредни слънчеви и ултравиолтови лъчи (uv лъчи).
 • Гражданска отбрана, или гражданска защита, e организация за защита на населението от военно нападение или природно бедствие.
 • Класическата защита срещу ядрен удар и от ядрена триада се осъществява посредством стратегическите ЗРК на ПВО.
 • Динамичната защита се състои от специални контейнери с взривно вещество разположени непосредствено в броневия лист (обикновена динамична защита) или върху броневия лист (навесна динамична защита).
 • Новоиндийска защита: Нормален вариант, Система Глигорич, Защита Бернщайн. – Е56.

 • Защита на свидетели е защита от заплашван свидетел, преди, по време или след процес, обикновено от полицията.
 • ... – защита) е елемент от автомобилните гуми, предназначен за осигуряване на максимално сцепление с пътната настилка, защита на вътрешните части на гумата от повреди.
 • Михаил Гуревич е известен като екперт по Френска защита и вариант Решевски на Защита Нимцович.
 • Допринася за теоретичното развитие на дебютите Английско начало, Защита Грюнфелд, Испанска партия и Сицилианска защита.
 • Сътрудничеството се осъществява също чрез участие в две основни годишни конференции за защита на данните: Европейска конференция, която събира органи за защита на данните от държавите членки на ЕС и от Съвета на Европа, и Международна конференция, посещавана от голям брой експерти по защита на данните от публичния и частния сектор.

 • За разлика от CD-DA, където не е предвидена защита срещу копиране, DVD-Audio разполага с мощна защита.
 • Диференциалната защита представлява надежден метод за защита на генератори, трансформатори, шини и други електрически съоръжения от електрически повреди, възникващи в самото съоръжение.
 • работи и специализира по проблемите на ядрената енергетика и радиационната защита в България и чужбина, ръководи секция по радиационна защита в Националния център по радиобиология и радиационна защита.
 • За защита на дихателните органи се използва противогаз, а за защита на кожата – специално защитно облекло.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!