Werbung
 Übersetzung für 'защѝтен' von Bulgarisch nach Deutsch
Abwehr- {adj}защитен
2
Schutz- {adj}защитен
2
Schutzanzug {m}защитен костюм {м}
биол.псих.
Abwehrmechanismus {m}
защитен механизъм {м}
електр.
Fehlerstrom-Schutzschalter {m} <FI-Schalter>
защѝтен прекъсвач {м}
Schutzreflex {m}защитен рефлекс {м}
windgeschützt {adj}защитен от вятър
7 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Видът не е защитен от Закона за биологичното разнообразие в България, но е защитен в някои други държави.
 • В 1996 година е обявена за защитен обект.
 • В 1983 година е обявен за защитен обект.
 • Светилището е паметник, защитен от държавата.
 • Фасадите на черновите описват различна сграда от тази, която е построена, въпреки че основните принципи на организацията са запазени. По този начин основната фасада на сградата на улица „Комнини“ е организирана в три части с подчертана централна вертикална ос. В основата стои монументалният сводест вход на хотела, защитен от изпъкналата централна част на балкона на първия етаж, поддържан от вградени колони и защитен от парапет с колони.

 • В България е защитен вид.
 • В България Папуняка е защитен вид.
 • Поради тези причини бръмбарът рогач е защитен от множество закони. Видът е под закрилата на българския "Закон за биоразнообразието" с приоритетно съхранение на неговото местообитание. На европейско равнище е защитен от Бернската "Конвенция за опазване на дивата европейска флора и фауна и природни местообитания", както и от законодателството на Европейския съюз.
 • Видът е защитен според Закона за биологичното разнообразие.
 • В България е защитен от закона вид.

 • Сигурност при проектирането, или алтернативно защитен по проект, означава, че софтуерът е разработен от началото за да бъде защитен. В този случай, сигурност се счита за основна характеристика.
 • Регресията е защитен механизъм според Зигмунд Фройд.
 • Пасивиране или пасивация във физикохимията и техниката е превръщането на материала в „пасивен“, т.е. по-защитен от изменения или корозия при бъдещата му употреба. Пасивацията представлява създаване на външен защитен слой чрез химична реакция или спонтанно окисление във въздух. Пасивацията протича при определени условия, например за целите на микроелектрониката тя се прилага в процесите за подобряване на свойствата на силиция.
 • Защитеният режим се характеризира с апаратно предотвратяване на достъпа на дадена програма извън границите на заделената ѝ памет. Първата версия на защитения режим се появи в 16-битовия процесор 80286. Въпреки че някои от тогавашните операционни системи (най-вече OS/2 и Windows 3.0) включваха поддръжка за 16-битовия защитен режим, той не получи широко разпространение заради появата на по-универсалния 32-битов защитен режим с пускането на процесора 80386. От този момент под защитен режим ще се подразбира 32-битовият защитен режим на 80386 и следващите x86 процесори.
 • Към 2006 г. все още над 95% от софтуера за x86 процесори работи в 32-битовия защитен режим, но започват да се появяват операционни системи и приложни програми, които работят в новия 64-битов защитен режим, въведен от AMD под името long mode.

  Werbung
  © dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
  Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
  Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!