Werbung
 Übersetzung für 'за първи път' von Bulgarisch nach Deutsch
erstmals {adv}за първи път
erstmalig {adv}за първи път
zum ersten Malза първи път
Teiltreffer
Gehweg {m} [Fußgängerweg]път {м} за пешеходци
auf dem Heimwegна път за вкъщи
Proviant {m}храна {ж} (за из път)
Erster {m}първи {м}
6
линг.
Muttersprache {f}
първи език {м}
erster Stock {m}първи етаж {м}
Ansatz {m} [erstes Anzeichen]първи признак {м}
einundzwanzigster {adj}двадесет и първи
Abc-Schütze {m}ученик {м} от първи клас
право
Erben {pl} erster Ordnung
наследници {мн} от първи ред
dieses Mal {n}този път
Bahn {f} [Weg]път {м}
einmal {adv}един път
Weg {m}път {м}
35
Mal {n}път {м}
10
jeweils {adv}всеки път
diesmal {adv}този път
jedes Mal {adv}всеки път
информ.
Pfad {m}
път {м}
3
ж.п.
Gleis {n}
релсов път {м}
23 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Автобиографията е издадена за първи път през 1894 г., около година след смъртта на Пърличев, в Сборник за народни умотворения, наука и книжнина.
 • За първи път в историята женските рокли се скъсяват над глезена и също така жените подстригват косите си късо.
 • Село Букьовци е оформено през XVIII в. За първи път името му се среща в турски регистър от 1848 г.
 • Името Лом паланка се споменава за първи път през 1704 г.
 • През декември същата година пред Бургаския административен съд за първи път в България е заведено дело по електронен път.

 • Световният ден на телевизията се празнува за първи път на 21 ноември 1996 г.
 • Скот Фицджералд, издаден за първи път на 10 април 1925 г.
 • Ямбол става за първи път част от България по времето на хан Тервел, през 705 г., и оттогава е неразаделна част от България.
 • В този му труд за първи път се появява идеята за липсата на автоматичен баланс между бъдещите спестявания и инвестиции, при положение че при пълна заетост те са равни.
 • В тази публикация за първи път се появява думата холестерол.

 • Терминът „диабет“ или „преминаване през“ е използван за първи път през 230 г.
 • е за първи път изкована през 1780 г.
 • За първи път е развита като наука в началото на XVII в.
 • Оксфордския английски речник за първи път цитира „археолог“ от 1824 г.
 • Този правилник е представен за първи път в неговото училище на Оксфорд стрийт и е измислен след като наранил претендент за титлата и след боя опонента му умрял.

 • За първи път терминът "физика" е използван от древногръцкия философ и учен Аристотел през IV век пр.н.е.
 • славяните за първи път обсаждат Солун.
 • Нерон за първи път излиза публично в Неапол.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!