Werbung
 Übersetzung für 'за това' von Bulgarisch nach Deutsch
dazu {adv}за това
dafür {adv}за това
hierfür {adv}за това
5+ Wörter
Davon kann nicht die Rede sein! И дума не може да става за това!
Was sagst du dazu?Какво ще кажеш за това?
ungeprüft Danach kräht kein Hahn. {idiom}Никой не го е грижа за това,
гастр.
(Das) geht aufs Haus.
Това е за сметка на заведението.
Das pfeifen die Spatzen von den/allen Dächern. [ugs.]Това не е тайна за никого.
Das sagt mir was! [ugs.]Чувал(а) съм вече за това.
Teiltreffer
das {pron}това
9
dies {pron}това
19
im Nachhinein {adv} [nachträglich]след това
dafür {adv} [stattdessen]вместо това
daherот това
daher {adv} [deshalb]поради това
nachher {adv}след това
darum {adv}поради това
darunter {adv}под това
dahinter {adv}след това
vorher {adv}преди това
daraufhin {adv}след това
dazu {adv}към това
davonот това
sonst {adv} [darüber hinaus]освен това
hiermit {adv}според това
hiermit {adv}по това
hierbei {pron} {adv}при това
nichtsdestotrotz {adv} [ugs.]въпреки това
weiters {adv} [österr., ugs.] [weiter, des Weiteren]освен това
29 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • За това свидетелства репертоарът от 1912 г.
 • Библията съдържа информация (според религиозните представи) за положението на Земята във Вселената, както и за това какво представляват планетите и звездите, като тонът е по-скоро поетичен, отколкото фактологичен (виж библейска космология).
 • в древен Китай, при избора на място за изграждане на крепости, се съставят карти на подходящите за това места.
 • Този период често е наричан Преход на България към демокрация и пазарна икономика, като има различни мнения за това кога приключва.
 • Свидетелство за това са откритите повече от 30 селищни могили в района, сред които добре проучени са тази в с.

 • Причината за това е влиянието на бензеновото ядро, което допълнително стабилизира карбоксилния йон и води до по-лесно отцепване на водороден катион.
 • Указание за това се дава, когато разликата между UTC и универсалното време (по-точно UT1) се очаква да надхвърли 0,9 секунди.
 • Противоречията продължават да са яростни върху въпроса за това как да се наблегне или интегрира субективността, обективността, интерсубективността и прагматизма в осъществяването на теория и изследвания.
 • Примери за това са значението на логиката в математиката, лингвистиката, психологията и компютърните науки или определящата роля на философията на науката по отношение на научната методология.
 • Периодът му в Gainsborough се оказал най-успешният, най-вече когато работил заедно с режисьора Марсел Варнел и сценаристите Вал Гест и Мариот Едгар, както и Мур Мариот и Греъм Мофат – пример за това е филмът "„О, господин портиер“" (1937).

 • Смята се, че необходимите за това условия съществуват в центъра на всички галактики, включително нашия Млечен път.
 • Накрая Мазарини се оказва победител и за това има две причини.
 • Предметът на богословието излиза извън сетивния опит на човека и поради това е невъзможно да се говори за Бог без определено схващане за това как Той се саморазкрива.
 • Пример за това са жълтите керемиди, които могат да се видят върху повечето сгради на императорския Забранен град в Пекин.
 • Пример за това е гениалният Леонардо да Винчи, който се е занимавал с математическо систематизиране на природата.

 • Ужасéн от жестокостта, с която правителството разгромява метежниците, той напуска Военното училище през ноември и за това баща му е принуден да заплати голямо обезщетение.
 • Показателен за това е разказът „Къщата при последния фенер“, където е развенчан митът за призраците.
 • Разбирайки за това, неговата бивша любовница Акте и неговите дойки Еклога и Александрия, обличат останките му в бели дрехи и ги изгарят.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!