Werbung
 Übersetzung für 'звукови вълни' von Bulgarisch nach Deutsch
физ.
Schallwellen {pl}
звукови вълни {мн}
wellig {adj}на вълни
физ.
elektromagnetische Wellen {pl}
електромагнитни вълни {мн}
3 Übersetzungen
Neue Wörterbuch-Abfrage: Einfach jetzt tippen!

Anwendungsbeispiele Bulgarisch
 • Във физиката синусните и косинусните функции служат за това да се описват математически колебанията и вълните (например при звукови вълни или при електромагнитни вълни).
 • Диодът изправя радиосигнала до аудиосигнал, който се филтрира за отстраняване на атмосферния шум и се подава на усилвател, който генерира звукови вълни.
 • Като артилерийски офицер в Балканската и в Първата световна война изобретява ефективно средство за откриване разположението на неприятелската артилерия чрез засичане със звукови вълни.
 • Квазицилиндричните звукови вълни са звукови вълни, породени от линеен източник, чиято шумова енергия се разпространява в пространството като цилиндър с безкрайна дължина.
 • Възможно е обаче да се използва механичен дизайн за филтриране на механични вибрации или звукови вълни (които по същество са също механични) директно.

 • Някои от тях действат чрез фокусиран „сноп“ от звукови вълни, докато други използват широко звуково поле.
 • Акустичната левитация или още звуковата левитация (на английски acoustic levitation, позната и като: акустофорезия (на английски acoustophoresis)) е метод за провесване на материя в среда чрез използването на акустично радиацинно налягане от силни звукови вълни в средата.
 • Шумът представлява звукови вълни.
 • Когато дадено тяло трепти, в околната среда възникват така наречените звукови вълни.
 • С помощта на високочестотни звукови вълни, от порядъка на 3,5 – 7 MHz, се сканира обектът в тънки срезове и апаратът приема обратно отразените ултразвукови вълни.

 • Тази периодичност се определя от големината на фазовата разлика и това може да се твърди като явление както за биенето на звукови вълни, така и за електрически сигнали.
 • Улавя периодичните колебания на въздушните или водните звукови вълни, които се трансформират от механична енергия в нервни импулси, които субективно се приемат като слухово усещане.
 • Акустиката е дял от физиката, наука за звука и трептенията (колебанията) на твърдите, течни и газообразни вещества, а електроакустиката изучава методите и техническите средства за превръщане на тези трептения в електрически сигнали и обратно – превръщането на електрическите трептения в механични и от тях – в звукови вълни.
 • или разговорно: "reverb") означава, за разлика от ехо, продължително отражение на звукови вълни (звуково отражение) в затворено помещение или естествено ограничено пространство.
 • Усилените в средното ухо звукови вълни довеждат до синхронизирано трептение на перилимфата.

 • „Акустичните фонони“ съответстват на звукови вълни в решетката.
Werbung
© dict.cc German-Bulgarian dictionary 2024
Enthält Übersetzungen von der TU Chemnitz sowie aus Mr Honey's Business Dictionary (nur Englisch/Deutsch).
Links auf das Wörterbuch oder auch auf einzelne Übersetzungen sind immer herzlich willkommen!